И на трите въпроса мнозинството от българите са по-склонни да отговорят с "Да", въпреки че съществуват някои парадокси в мненията

Най-високо е одобрението по въпроса на референдума на 6 ноември за намаляване на държавните субсидии за политическите партии - 58,8% биха гласували с "Да".

Това показват резултатите от национално представително проучване на "Алфа Рисърч", проведено от 19 до 24 октомври сред 1013 пълнолетни граждани от цялата страна. 

Изследването регистрира изключително любопитно противоречие - въпреки че сред решилите да участват в референдума позицията „Да” доминира и в трите въпроса, хората изразяват съгласие с мотивите и на двете противоположни позиции, отбелязват социолозите. 

1. Най-високо е одобрението по въпроса за намаляване на държавните субсидии за политическите партии - 58,8% "Да" срещу 24,7% "Не".

Същевременно, мнозинството от избирателите са съгласни едновременно с тезата, че партиите трябва да получават по-висока субсидия, за да не изпаднат в зависимост от интересите на благодетелите си (73%) и с противоположната - че ако субсидията е минимална, ще останат само партиите, на които хората имат доверие и които те са готови да финансират със собствени средства (57%). 

2. Въвеждането на мажоритарен избор за народни представители в два тура също получава повече "Да" (55,1%), отколкото "Не" (26,2%). 

И отново зад тези нагласи стои приемането на две противоречащи си тези. 48% смятат, че мажоритарният вот дава шанс за по-широко представителство на гражданите, тъй като ще се състезават повече личности, а 47% точно обратното - че ще ограничи представителството на избирателите, тъй като всеки район ще има само по един депутат. 

3. Най-парадоксална е ситуацията при задължителното гласуване - 51,6% "Да" срещу 32% "Не". Въпреки лекия превес на "да" над 50-те процента, мнозинството от хората приемат именно аргумента "против" - 74% смятат, че гласуването е право, което не бива да се вменява като задължение. А най-силният аргумент в подкрепа на задължителното гласуване - че така ще се ограничи тежестта на купения и контролиран вот - събира почти двойно по-малко привърженици (46%).

Декларираните нагласи за участие в националния референдум са 54% към 49% заявена готовност през 2015 г., показва още проучването. 

Две седмици преди края на президентската кампания всеки втори анкетиран (51%) заявява, че не е запознат с нито една проява на кандидатите за държавен глава.

С новото изискване за задължително гласуване са запознати 77% от избирателите. 

Въпреки че според преобладаващата част от хората, това няма да окаже влияние върху решението им дали да участват във вота, за две седмици делът на твърдо решилите да гласуват за президент нараства от 61% до 66% от живеещите в България. 

Така, независимо от по-слабата кампания, заявената активност е със 7 пункта над декларираната към същия период през миналата година. Ако нагласите се запазят, можем да очакваме в първия тур на президентските избори да излязат над 3,7 млн. избиратели, коментират още от "Алфа Рисърч". 

Източник: "Алфа рисърч"