Младежите, които нито работят, нито учат, нито търсят заетост струват годишно на държавата над 3% от БВП

Държавата губи около 1,3 млрд. лева на година заради младежи, които нито работят, нито учат, нито търсят заетост. Това стана ясно от изказване на председателя на Икономическия и социален съвет, проф. д-р Лалко Дулевски, по време на кръгла маса за предизвикателствата пред младите хора в Бургас годишно заради младежката безработица, предаде Агенция  "Фокус".

България търпи загуби от над 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) от младежката безработица. Страната ни е в най-тежка ситуация в ЕС в това отношение.

"Горе-долу нашето ниво на такива хора е почти два пъти по-високо от това в Европа", посочи той. По думите му Европейската комисия счита, че загубите от тези младежи са преки и косвени, като преките се приемат за разходи, които прави държавата за социално подпомагане и друти, а косвенитеса много по-големи, защото всъщност са пропуснати ползи.

Европейска инициатива Гаранция за младежта ще се бори с младежката безработиця. По програмата ще получим 55 млн. евро за наемане на младежи в следващите две години.

Миналата седмица при подписването на Националното рамково споразумение за изпълнение на европейската инициатива социалният министър Йордан Христосков обяви, че близо 10 хиляди заявки от работодатели за разкриване на нови работни места са приети в бюрата по труда в страната до края на септември, когато изтече крайният срок за набиране на проекти, които ще бъдат финансирани от европейската схема. Около 6 хиляди от подадените от бизнеса заявки са за стажуване, а около 4 хиляди – за чиракуване.

Виж още: ЕС ни дава 105 млн. лв. за борба с младежката безработица

От своя страна работодателите заявиха сериозен интерес към програмата за младежка заетост. Програмата е добре приета от фирмите, тъй като пести средства за възнаграждения и осигуровки. Работодателите дори изтъкват ограничения брой на субсидираните места.

До 2020 година страната ни може да усвои 220 млн. лева по младежката гаранция. Половината от тях са предвидени до края на 2016 година.

Виж още: Държавният глава: Решението на проблемите в българската икономика е в качественото образование

България, Испания, Италия и Гърция са държавите с най-висока младежка безработица. В България безработните младежи до 29 години са 57 хиляди, а до 24 години - 25 хиляди.