ЕК се произнесе в полза на България, което принуди Атина да отмени специалния корпоративен данък

Гърция е отменила данъка от 26%, който бе налаган при вноса от български фирми, е отпаднал. Това е станало със становището на парламента в Атина, с което бе приета третата спасителна програма за страната миналата седмица, съобщават от българското финансово министерство.

През март тази година гръцкото правителство лансира промяна в закона, според която трябваше да се въведе превантивен корпоративен данък, според който платецът по внос, регистриран в Гърция, да дължи 26% данък върху всички плащания към дестинации, в които корпоративният данък е с 50% по-нисък отколкото в Гърция. 

Това на практика означаваше, че ако България е направила износ за Гърция, вместо да получи 100% плащане, българската фирма износител получава 74% плащане, а останалите 26% се задържат от данъчната администрация на Гърция. 

Това бе оспорено от България пред Европейската комисия, която се произнесе в полза на България на 3 август 2015 г. с мотивирано становище.

Виж още: "Ню Йорк таймс": Бедните съседи не съчувстват на Гърция

Заключението на ЕК е, че чрез въвеждането на ограничения за признаването като разходи за данъчни цели при подоходното облагане на някои трансгранични разходи, Република Гърция не е изпълнила задълженията си съгласно чл. 34 (за свободно движение на стоки) и чл. 56 (за свободно предоставяне на услуги) от ДФЕС.

След получаване на Мотивираното становище на ЕК България можеше да заведе дело в Съда на ЕС в случай, че гръцката страна не отмени разпоредбите, но до това не се стигна, след като Гърция заяви намерение данъкът да бъде отменен.