Въпреки това служителите си изпълняват задълженията стриктно и организирано, твърдят от Прокуратурата

В българските затвори няма достатъчно физическа охрана. Това е един от изводите от проверките на прокуратурата в местата за лишаване от свобода. 

Така например в затворническото общежитие в Самораново системата за охрана липсва като цяло. На 24-часово дежурство за 80 затворници има по 2 служители. Освен това паник бутоните, свързани с дежурната част на затвора не работят и така при възникване на кризисна ситуация не може да се реагира адекватно.

От прокуратурата твърдят, че има много добра организация на работата на надзорно-охранителния състав и затворническата администрация. 

"Служителите познават много добре задълженията си и полагат максимални усилия за законосъобразното им изпълнение. Няма нарушения при поощряването на лишени от свобода с "домашен отпуск", напротив - констатирани са добри практики и стриктно спазване на закона”, твърдят от държавното обвинение.

Главният прокурор Сотир Цацаров вече е отправил към министъра на правосъдието предложения за осигуряване на надеждна физическа охрана в проверените места за лишаване от свобода чрез попълване на незаетите щатове и чрез увеличаване на щатовете за надзорно - охранителен състав, както и за изграждане на техническа система за охрана в общежитието в Самораново.

Източник: Нова телевизия