Усърдната работа е добродетел - номер 6 от митовете за работата, в които сме програмирани да вярваме

Едно от традиционните схващания в нашето общество е, че усърдната работа е добродетелна и благородна. Твърдения като "тя работи усърдно" или "той наистина се блъска много" се смятат за голям комплимент.

Ричард Никсън обобщава това схващане, заявявайки: "Трудът сам по себе си е нещо добро. Когато се трудят, мъжът и жената не само помагат на себеподобните си, но и стават по-добри под въздействие на работата." Сред добродетелите в нашето общество тази добродетел си остава почти неоспорвана.

Да се приема, че която и да било човешка дейност притежава стопроцентова вродена добродетелност, е съмнително. Усърдната работа създава някои хора, а други съсипва. Зависи от човека и от работата.

От всичко, което съм чел, мога спокойно да кажа, че Хитлер е работил много усърдно. Ако има нещо благородно в неговия труд, аз не мога да го видя.

Мит 7 - Работата не е удоволствие

Източник: Майкъл льо Бьоф, "Да работим умно: Как да постигнем повече за по-малко време" (изд. "Наука и изкуство", 1993 г., превод Стоянка Сербезова)