Над 800 хил. българи са пътували с цел туризъм през второто тримесечие на 2015 г.

Най-често в чужбина пътуват българите, прехвърлили 45-годишна възраст. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за туристическите пътувания през второто тримесечие на 2015 г.

Пътувания

Според данните над 810,1 хиляди български граждани са пътували с цел туризъм, като 76% от тях са обикаляли в страната, 22,1% - са пътували само в чужбина, а 1,9% са посещавали обекти както у нас, така и зад граница.

Хората, избрали да почиват в България, намалява със 7 на сто, а този на пътувалите в чужбина се увеличава с 2,2%.

По-голямата част от туристическите пътувания както в страната, така и в чужбина са били с цел "почивка и екскурзия". За периода като самостоятелни са били регистрирани 957 хил., или 87,2% от общия брой лични пътувания.

Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92,6 %, а на тези в чужбина - 66,6 %. Съответно делът на личните пътувания, организирани чрез туристическа агенция или туроператор, в чужбина е 33,4 %, а в страната - 7,4 %.

Разходи

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 37,3%, докато зад граница са разходите за транспорт - 30,9 %.

През второто тримесечие на 2015 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек  е 182,29 лв. в страната и 574,08  лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 165,19 лв. у нас и 973,88 лв. в чужбина.

Източник: НСИ