В Германия, скандинавските страни и Чехия изнасяме 8000 тона екозеленчуци годишно, сочат данни, оповестени в Деня на биологичното земеделие

Артишок е една от новите култури, към които се насочват екофермите в България. Истински бум обаче е регистриран в биологичното пчеларство. Броят на пчелните семейства в чисти зони е нараснал с 40% през 2013 г. спрямо предишната година, а произведеният биомед е 2718 тона, с 300 повече.

Тези данни бяха огласени в Деня на биологичното земеделие, който се състоя в рамките на Международната селскостопанска изложба "Агра 2015" в Международен панаир Пловдив.

През последните пет години значително нарастват площите в системата на контрол и вече са 56 287 хектара, съобщи Нели Вълева, старши експерт от дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство" в Министерството на земеделието и храните.

Интересът към биопроизводството личи и от факта, че култивираните площи са се увеличили над четири пъти в периода 2009-2013 г. Броят на регистрираните производители, преработватели и търговци скача с 1000 през 2013-а спрямо предходната година и достига 3123.

Най-предпочитани от земеделците са трайните насаждения, техническите и зърнено-житните култури, сочи анализ за състоянието на сектора.

Намаляват площите с домати и краставици

Фермерите се преориентират към праз, артишок, лук, грах и култивирани гъби. Нараства интересът към орехи, лешници, бадеми, кестени, френско грозде и малини.

Отглеждането по биологичен начин на нетрадиционни за нашата страна култури, като артишок, маслини, киви, макар и в малки площи, показва, че производителите се стремят да отговорят на търсенето на пазара и да разнообразят видовете култури, изтъква анализът на министерството.

Екстремно се увеличават насажденията с еколозя. Над 1800 хектара са добавени през 2013 г. и са станали 3871. Това води до подем в биовинарството.Скоро 15-20% от българските изби ще имат сертификат за биопроизводители, сочи прогноза на Националната лозаро-винарска камара.

Предстои скок и в биологичното животновъдство

През 2013 г. се наблюдава изключително увеличение на площите с ливади и пасища в системата на контрол, твърдят от земеделското министерство. По техни данни данни това са 15 476 хектара, почти двойно повече в сравнение с предходната година.

През новия програмен период вече ще се подпомага и биологичното животновъдство, затова при него ще има значителен ръст, заяви Нели Вълева.

Български биопродукти бързо намират място на международния пазар. В Германия, скандинавските страни и Чехия се изнасят 8000 тона екозеленчуци годишно, или 90% от цялата продукция, а от миналата година фокусът е върху Балканите, показват данни на Сдружението за модерна търговия.

Голяма част от нашия биомед се изнася на световния пазар, изтъкват още от земеделското министерство.

Интересът към екологично чистите храни и напитки става все по-силен и на вътрешния пазар. Тази тенденция пролича на специализираната изложба "БиоАгра 2015" в Международен панаир Пловдив, която се състоя от 4 до 8 март.