Според съда повишението в цената на билетите е незаконосъобразно

Административния съд в София отмени като незаконосъобразна наредбата на Столичния общински съвет, с която цената на билета за градския транспорт в столицата беше повишена на 1,60 лв.

Със същата наредба цената на годишната персонализирана абонаментна карта за всички линии беше намалена до 365 лв.

Делото беше образувано миналата година по жалби на граждани и сдружението "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи".

Те възразиха срещу начина, по който процесуално са приети измененията, както и срещу създадената прекалено голяма неравнопоставеност между гражданите, които могат да си позволят абонаментна карта и онези, които биха използвали билети.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Според чл. 194 от Административно-процесуалния кодекс съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконовият нормативен акт и срещу което няма подадени в срок касационна жалба или протест или те са отхвърлени от второинстанционния съд, се обнародва по начина, по който е бил обнародван актът, и влиза в сила от деня на обнародването му.

Източник: Би Ти Ви