Най-важното накратко

Европейският парламент е единствената пряко избирана европейска институция и би трябвало да отразява цялото политическо разнообразие и нагласи на хората в Европа. Какво обаче знаем за него?

Като цяло ние знаем твърде малко за Европейския съюз и това, което прави той. Затова ви представяме 8 основните неща, които е полезно да знаем относно ролята и начина на функциониране на ЕП.

Ето ги и тях: 

1. Европейският парламент е съзаконодател: той решава съвместно с представителите на правителствата на страните от ЕС относно предложенията, които ще се превърнат в право на ЕС.

2. Той се консултира и заседава редовно с националните парламенти в страните-членки.

3. Парламентът има ключова роля относно европейския бюджет. Той решава заедно с правителствата за размера и разпределението на средствата и упражнява надзор от името на гражданите относно изразходването на парите.

4. Регистърът на прозрачността, който се подкрепя от дълго време от Парламента, дава яснота кои лобисти се опитват да окажат влияние върху решенията на ЕС.

5. Депутатите в ЕП се избират пряко на всеки пет години от европейските граждани според изборните правила във всяка страна-членка.

6. Депутатите в Парламента са организирани по политически групи, не според националността си.

7. Парламентът последователно и активно защитава демокрацията и правата на човека по целия свят. Той изпраща наблюдатели на избори и присъжда ежегодната награда „Сахаров“ на борци за човешки права.

8. Парламентът работи на 24 езика, което позволява на гражданите лесно да следят какви решения се вземат от техните представители.

Източник: Европейската комисия