Въпреки че щатните бройки в МВР са съкратени, те пак са с над 1500 души повече от предвиденото

Повече от 1/3 от работещите в държавната администрация е концентрирана в МВР. Това показват данните от доклада за състоянието на администрацията през 2014 г., който беше приет днес на заседание на правителството.

Най-голямото министерство

По данни на Министерски съвет от 140 767 щатни бройки, колкото е общата численост на държавната администрация, 51 085 работят в МВР, или около 36% от всички чиновници. Това идва на фона на факта, че към момента щатните места във Вътрешното министерство щатовете са съкратени с близо 4 хил. в сравнение с 2013 г.

Според Правилника за устройството и дейността на МВР обаче щатните бройките са значително повече, отколкото е планирано. В него е записано, че общата щатна численост на МВР трябва да е 49 500 щата. Така се оказва, че системата има допълнително разкрити щатове за 1 585 души.

Виж още: Парите за чиновници се повишават

Допълнителни назначения

Реалният брой се очаква да бъде дори по-голям от обявения, тъй като в МВР трябва да бъдат назначени допълнително 700 души заради обратното вливане на ГДБОП в МВР и необходимостта от назначаването на допълнителен брой пожарникари.

В доклада на правителството се посочва, че числеността на МВР е намаляла със 7% спрямо предходната отчетна година. Без МВР, в министерствата щатовете са общо 7283, като през 2014 година най-голямо намаление на щатната численост е отчетено в МОСВ - с 5,3%.

Източник: OFFnews