Статистиката на сградния фонд у нас сочи, че 37% от къщите са с тухлена зидария и бетонни плочи, а други още 26% са тухли и гредоред.

Над 60% от къщите, главно в малките градове и по селата, са опасни за обитателите си при земетресение, защото са строени без вертикални железобетонни колони

Според доц. д-р инж. Васил Кърджиев от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), цитиран от в. "Монитор", най-рискови сгради са тези, изградени само с тухлена зидария и със стоманобетонни плочи, без да са направени вертикални железобетонни пояси ­ колони или стени. 

"Особено в провинцията преобладаващата част от еднофамилните къщи са от този тип. При последното голямо земетресение у нас в Перник през 2012 г. се оказа, че най-пострадалите къщи в района са такива. Имаше куриозни случаи, когато собственикът е надстроил къщата си с 1-2 етажа, но за да икономиса материали, не е направил колони или стени от железобетон", добави експертът.

"Всичко в крайна сметка обаче зависи от състоянието на сградата", смята доц. д.р инж. Петър Христов от УАСГ. "Нерядко постройки, определени като рискови, се държат добре при трус, а други на много по-малко години може и да получат по-тежки повреди", казва той.

Според него състоянието на конструкцията зависи от начина на строителството и поддръжката на сградата. 

Например панелните сгради при трус не би трябвало да имат големи проблеми. При некачествени заварки на съединенията, повреди от корозия в тях, от предишни трусове или от лоша поддръжка, като например течове между етажите, тогава те също са много рискови.

"Нерядко живеещите в кооперациите сами увеличават рисковете за устойчивостта им, като премахват важни носещи елементи от конструкцията. В жилищата се избиват врати в носещи стени. Големият проблем идва и от разбиването на партерните етажи на сградите, за да се отвори място за просторни магазини и заведения с големи витрини", припомня той. 

"В центъра на София всички сгради, строени през 30-те години на миналия век, са с издънени партери, като процесът започна още през 80-те години и това увеличава рисковете за тях при по-силен трус. И сега има подобни стремежи, но пък нормативните изисквания са по-строги", добавя Христов.

Виж още: Какво да правим при земетресение