Сборната оценка за нашата страна за 2014 г. е 3,25 по 7-степенна скала, където 1 е най-висока оценка, а 7 най-лоша.

"Полуконсолидирана демокрация" е определението за България, което дава новият доклад на международната неправителствена организация "Фрийдъм хаус", посветен на състоянието на демокрацията в бившите социалистически страни и държавите от бившия Съветски съюз, цитиран от БНР.

Нашата страна получава 2,25 за гражданското общества. Същата оценка получаваме и за изборния процес, като се отбелязва, че "редица парламентарни, президентски и местни избори са проведени свободно, честно и без нарушения", но има и извод, че страната се радва на стабилни и пълномандатни правителства до 2013 г.

Рейтингът на съдебната рамка и независимостта на съдебната система е 3,25. "Неефективност и подкупност в политическата система като цяло и в частност - в съдебната система" са посочени като основни пречки пред борбата на страната срещу корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност.

"Събитията през 2013 г., включително назначението на заможен медиен магнат като директор на службата за национална сигурност, илюстрират тези проблеми и показват близките връзки между политическите лидери и представители на икономически групировки", пише в доклада.

По критерий "Национално демократично управление" оценката е 3,75 пункта, докато местното демократично управление е оценено малко по-високо, с 3.

Най-ниски оценки организацията ни дава за независимост на медиите - 4 и корупция - 4,25.

Докладът обръща внимание и на ниското обществено доверие в институциите, както и на дискриминацията на етническите малцинства.