Ядем по-малко хляб и зеленчуци, но за сметка на това пием повече алкохол

Средно по 4509 лв. е изхарчил всеки българин за 2014 г., което е с 1% повече в сравнение с 2013 г. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за доходите, разходите и потреблението на домакинствата за миналата година.

Разходи

Основните разходи средно на член от домакинството са били за храна - 1458 лв. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намалява от 33,2% през 2013 г. на 32,3% през 2014 г. 

С 4,1% по-ниски са и разходите за жилище, вода, електроенергия и горива. Всички други разходи се увеличават на годишна база, като най-съществен е този ръст при разходите за облекло и обувки (с 11%), жилищно обзавеждане и поддръжка на дома (с 9,2%), транспорт (с 6,9%) и разнообразни стоки и услуги (с 6,5%).

Приходи

Годишният общ доход средно на човек от домакинство пък е 4813 лв., като няма промяна спрямо 2013 г. Основните средства на домакинствата идват от работната заплата - 54,2% от общия доход. Това е с 1,1% повече в сравнение с 2013 г.

В абсолютна стойност доходът от работна заплата средно на човек от домакинство се увеличава с 53 лв. (2,1%) на годишна база и миналата година достига 2610 лв.

През 2014 г. относителният дял на пенсиите е 25,8% от общия доход на домакинствата и нараства с 0,3% спрямо 2013 г. Доходите от всички социални трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 29,4% от общия доход на домакинствата.

През изминалата година относителният дял на дохода от домашно стопанство намалява спрямо 2013 г. и е 1,4% от общия доход на домакинствата.

Потребление

През миналата година българските домакинства са намалили консумацията на хляб и тестени изделия. Средно на човек потреблението на тези продукти е 93,2 кг, или с 4,6 кг по-малко спрямо 2013 г., показват данните на националната статистика.

Виж още: Шампиони сме по консумация на хляб в ЕС

Намалили сме и консумацията на зеленчуци с над 2 кг на човек годишно и сме изяли средно около 70 кг през 2014-а. С около 1,5 кг  сме намалили и картофите - до 28,5 кг средно на човек за година.

С малко повече от килограм на човек е паднало и годишното ни потребление на прясно и кисело мляко - съответно 18,8 литра и 26,9 кг. Ядем по-малко колбаси, но пък повече месо, а също и повече плодове, отчита още статистиката.

Леко се е повишила консумацията на безалкохолни напитки до близо 62 литра средно на човек за годината. Българинът е изпил и с над литър повече алкохол през 2014 г. в сравнение с предходната година и средно на човек се падат по 28,4 литра. Повишило се е и потреблението на цигари - до 603 броя, при 596 цигари през предходната година.

Източник: НСИ