Изследване на "Фрийдъм хаус" показва нивата на демокрация в страните от бившия социалистически блок

Вече 8 години демокрацията в България е в упадък. Това показват данните от годишния доклад на неправителствената организация "Фрийдъм хаус" - "Страни в преход".

Според изследването върху бившите социалистически държави България влиза в графата "нестабилна демокрация" и се намира на девето място сред страните от бившия Източен блок. В по-добро положение от нас са Словения, Естония, Латвия, Полша, Чехия, Литва, Словакия и Унгария. От държавите в ЕС изпреварваме единствено Хърватия и Румъния.

Оценки

Изследването на "Фрийдъм хаус" е базирано на общо 7 фактора - изборен процес, гражданско общество, независими медии, демократично управление (национално и местно), съдебна система и корупция. Всеки от тези 7 фактора се оценява по седембална система (при най-добра оценка 1 и най-лоша 7), като България има най-ниски резултати по отношение на корупцията и медиите - съответно 4,25 и 4.

На практика разлика с миналата година няма освен по отношение на съдебната система, където оценката пада от 3,25 на 3,29. Общата оценка на демокрацията в страната е 3,29.

Ключовият проблем в случая е, че демокрацията в страната ни е в непрекъснато влошаващото се положение от 2008 г. насам.

Виж още: 2/3 от българите са на мнение, че мафията управлява партиите

Причини

Причини за това според изследването са неефективността и корупцията в политическата и съдебната система. От "Фрийдъм хаус" отбелязват като проблем и ниското доверие в демократичните институции, както и банковата криза от 2014 г., която се дължи на "задушевната връзка между бизнесмени и политици".

От общо 29 изследвани държави "Фрийдъм хаус" оценяват 13 като "демократични", 6 като "режими в преход", а 10 като "авторитарни режими". Изследването показва спад на средното ниво на демокрация спада в целия регион за последните десет години, като най-големият спад е установен в Русия. Унгария пък изпадна от режим "демокрация" към "нестабилна демокрация".

Източник: в. "Сега"