През 2015 г. за всички категории осигурени лица ще се въведе минимална възраст за пенсиониране

През 2015 г. няма да се увеличава възрастта за пенсиониране, като до 31 март догодина трябва да се постигне дългосрочно решение на въпросите, свързани с пенсионната реформа. Това е записано в меморандум за разбирателство, който подписаха правителството и синдикатите в сградата на Министерския съвет.

Повишаване събираемостта

Правителството и синдикатите се разбраха още да се криминализира осигурителната измама, свързана с укриване на осигурителни вноски от осигурителите и самоосигуряващите се лица, както и да се приемат други мерки за повишаване събираемостта на публичните вземания.

Ранно пенсиониране

От 2015 г. ще се въведе принципът на свободен избор на осигурените лица за режима на осигуряване за ранно пенсиониране- чрез ДОО или чрез професионалните пенсионни фондове, при запазване на действащите условия за ранно пенсиониране. 

Допълнителна пенсия

От следващата година ще се въведе и принципът на свободен избор на лицата, родени след 31 декември 1959 г., да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или изцяло за пожизнена пенсия в ДОО.