Според някои наблюдатели срещата ЕС-Западни Балкани е била успех, но други смятат, че документът, с който завършиха разговорите на високо равнище, е разочароващ. Какво точно се казва в текста и съпътстващата го приоритетна програма

Историческата среща на върха в София за присъединяването на Западните Балкани към ЕС завърши с подписването на декларация за европейската интеграция на региона. 

Лидерите на държавите членки записаха в документа подкрепата си за Западните Балкани и приветстваха ангажираността на страните да проведат ключовите реформи, необходими за членството им в европейското семейство. В декларацията обаче ясно е записано, че за Европейския съюз е изключително важно да се спазват принципите на демокрацията и правовата държава.

След срещата ЕС-Западни Балкани бяха подписани още Споразумение за газопроводна връзка между България и Сърбия, Меморандум за разбирателство между Сърбия и Европейската инвестиционна банка, а също така Изявление за подкрепа на цифровата програма за Западните Балкани.

"Обсъждахме как да подобрим връзките със Западните Балкани и в западнобалканския регион. Говорим за икономически връзки, за инфраструктурни, за цифрови. Т.нар. "Програма на приоритетите от София“ е нова инициатива във връзка със сегашното сътрудничество", коментира председателят на Европейския съвет Доналд Туск на заключителната пресконференция и уточни:

"Съгласихме се да удвоим средствата за "Еразъм плюс", за да може повече младежи да следват в ЕС. Съгласихме се с намаляването на таксите за роуминг и се договорихме за по-благоприятни условия за частните инвестиции чрез осигуряването на по-добри банкови гаранции.

Програмата за свързаност не е нито алтернатива, нито заместваща програма на разширението. Това е начин да се използва времето от днес до утре по по-ефективен начин, така че нашите граждани и бизнесът да не трябва да чакат всички ползи от интеграцията в ЕС."

Западните Балкани са интегрална част от Европа и тяхното място е в нашата общност, категоричен бе Туск и допълни:

"На лидерската среща снощи се договорихме, че ЕС ще засили своята работа по иновациите и цифровата програма, за да отговори на предизвикателствата на технологичната революция. Конкретни решения трябва да очаквате от нашата официална среща през юни. След това говорихме Европейският съвет за иновация да бъде включен в следващата многогодишна рамка."

На въпрос доколко реалистично е приемането на някои от държавите от Западните Балкани в ЕС през 2025 г. Туск отговори:

"Исторически, географски, като манталитет, като култура, този регион е част от Европа. Ние днес не се правихме, че всичко е ясно и просто. Има скептицизъм в Европа, когато става въпрос за разширяване, но разширяването е политически феномен и аз нямам съмнения, че ще бъдем свидетели и в бъдеще на определени проблеми и спорове, но тенденцията е абсолютно ясно.

Всички 28 ръководители и вчера, и днес бяха наясно, че говорим за европейската перспектива на региона. Нашето намерение не е да разваляме този процес, като предлагаме нещо нереалистично като "бърза писта" или нещо такова. Аз съм съгласен с премиера Бойко Борисов, че трябва да оценим целия проблем в правилните му пропорции. Европа е достатъчно голяма и силна, за да приеме този проект на разширяването с всички проблеми и последствия. 

Дори ако брутният вътрешен продукт (БВП) и демографията да показват, че това не би трябвало да е голям проблем, но ако сравним този регион с други части на Европа, може да се каже, че когато стигнем до проблемите на глава от населението в Западните Балкани са доста повече, отколкото в Германия и Франция, взети заедно. Затова трябва да бъдем последователни и да внимаваме с обещанията си. За всички е ясно, че това беше една следваща сериозна и важна стъпка в европейския път на целия регион."

Декларацията беше много по-слаба от солунския дневен ред, много по-слаба от Стратегията на Европейската комисия, даже бих казал, че е разочароваща, коментира обаче пред БНР бившият външен министър Ивайло Калфин, сравнявайки срещата на високо равнище от 17 май с форума преди 15 години в Солун, който отново събра европейските лидери с ръководителите на държавите от Западните Балкани.

По думите му е добре, че тази среща се е състояла, но след нея не може да се каже, че са постигнати дългосрочни договорки и резултати:

"В Солун преди 15 години се каза изрично - не само европейска перспектива, а се казва, че тези страни ще станат неразделна част от ЕС. Такова нещо нямаше сега, а се говореше за европейска перспектива, което е връщане назад. В нея се говори за конкретни проекти, но изрично се казва, че няма да се споменават в дискусията по следващия бюджет. Говори се за допълнителни заеми от европейските банки, но да не забравяме, че на Балканите големият заемодател е Китай, който харчи значителни средства за инфраструктура. Така че не можем да говорим за някакви конкретни неща, които изведнъж ще се случат след срещата. Не мисля, че от нея следва каквото и да е."

Според Калфин ако през юни не се вземе решение за започване на преговори с Македония и Албания, ще се докаже, че ЕС все още не готов да се отнесе адекватно към Балканите.

Антоанета Приматарова от Центъра за либерални стратегии все пак смята, че срещата ЕС-Западни Балкани е успех за България. Тя обаче посочи, че без трайни решения на двустранните спорове и без усилия за помирение в региона приемането на страните от Западните Балкани в ЕС е невъзможно:

"В отговора на въпроса дали 2025 г. е реалистична Доналд Туск наблегна, че от посещението си в региона през последните седмици във връзка със софийската среща е останал с впечатлението, че проблемите на глава от населението в този регион са повече, отколкото за Германия и Франция. Затова точка 5 от политическата декларация би трябвало да бъде внимателно прочетена от всички държави в региона..."

Ето и целия текст на декларацията от срещата на върха в София:

"Ние, ръководителите на Европейския съюз (ЕС) и на неговите държави членки, в консултации с нашите партньори от Западните Балкани и в присъствието на съответните заинтересовани страни от региона, днес стигнахме до следните заключения:

1. ЕС приветства споделената ангажираност на партньорите от Западните Балкани с европейските ценности и принципи, както и с визията за силна, стабилна и обединена Европа, основана на нашите исторически, културни и географски връзки и взаимни интереси в областта на политиката, сигурността и икономиката. 

2. Като припомня срещата на високо равнище в Солун през 2003 г., ЕС потвърждава отново недвусмислената си подкрепа за европейската перспектива на Западните Балкани. Въз основа на постигнатия досега напредък партньорите от Западните Балкани отново потвърждават ангажираността си с европейската перспектива като свой категоричен стратегически избор и с активизирането на своите усилия и взаимна подкрепа. Надеждността на тези усилия зависи от ясното информиране на обществеността.

3. ЕС е решен да укрепи и засили своята ангажираност на всички равнища в подкрепа на политическата, икономическата и социалната трансформация на региона, вкл. чрез засилена помощ, въз основа на постигнатия от партньорите от Западните Балкани съществен напредък в областта на принципите на правовата държава и на социално-икономическите реформи.

4. ЕС приветства ангажираността на партньорите от Западните Балкани с върховенството на демокрацията и принципите на правовата държава, по-специално борбата с корупцията и организираната престъпност, доброто управление и зачитането на правата на човека и правата на лицата, принадлежащи към малцинства  Ефективното изпълнение на реформите от тяхна страна се крепи на тези основи.
Гражданското общество и независимите медии играят ключова роля в процеса на демократизация

5. ЕС подкрепя ангажимента на партньорите от Западните Балкани да продължат да укрепват добросъседските отношения, регионалната стабилност и взаимното сътрудничество. Това включва по-специално намирането и изпълнението на окончателни, приобщаващи и обвързващи решения на двустранните им спорове, които се коренят в наследството от миналото, и полагането на допълнителни усилия за помирение. 

6. Създаването на тесни връзки и възможности в рамките на региона и с ЕС е от основно значение за сближаването на гражданите и икономиките ни, както и за подобряването на политическата стабилност, икономическия просперитет и културното и социалното развитие. Въз основа на постигнатия напредък, вкл. чрез регионални инициативи, се ангажираме да повишим значително свързаността във всичките ѝ измерения: в областта на транспорта и енергетиката, цифровата и икономическата сфера, както и между хората.

7. ЕС е съгласен да насърчава благоприятна за пазара и инвестициите среда в Западните Балкани, за да се постигне по-бърз напредък към цифрова икономика и устойчиви и благоприятни за климата общества в съответствие с Парижкото споразумение. Енергийната сигурност ще бъде приоритет, вкл. чрез подобрена енергийна ефективност, по-добри трансгранични междусистемни връзки, диверсификация на източниците и маршрутите, както и балансиран енергиен микс, в който по-добре е интегрирана енергията от възобновяеми източници.

8. Специално внимание ще бъде отделено на създаването на нови възможности за младите хора, като същевременно се гарантира, че това допринася за социално-икономическото развитие на Западните Балкани.

9. За тази цел ЕС приветства ангажимента, поет от партньорите от Западните Балкани, наред с другото, да ускорят прилагането на достиженията на правото съгласно Договора за създаване на енергийна общност и Договора за създаване на транспортна общност, да премахнат всички административни пречки на границите, да завършат изграждането на регионалния пазар на електроенергия и спешно да изпълнят многогодишния план за действие от юли 2017 за изграждането на регионално икономическо пространство. ЕС ще продължи да подкрепя тези усилия.

10. ЕС и партньорите от Западните Балкани имат много общи предизвикателства в областта на сигурността, които изискват координирани индивидуални и колективни действия. Чрез съвместна работа можем да се справим ефективно с тези предизвикателства. Сътрудничеството ни по отношение на пресичането на незаконните миграционни потоци доказа стойността си и ще продължим да го развиваме.

11. За борбата с тероризма и екстремизма, вкл. финансирането, радикализацията и връщането на чуждестранните бойци терористи, е нужно засилено сътрудничество помежду ни.

12. ЕС и партньорите от Западните Балкани признават, че резултатите в борбата с корупцията и организираната престъпност са от съществено значение за политическата и социално-икономическата трансформация на региона, както и за регионалната стабилност и сигурност, съответстващи на висшия интерес на гражданите им. ЕС приветства ангажираността на партньорите за предприемане на решителни действия - в сътрудничество с ЕС и помежду им, срещу трафика на хора, отглеждането на наркотици и контрабандата на хора, наркотици и оръжия.

13. ЕС приветства приноса на партньорите от Западните Балкани за общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) във всичките ѝ аспекти и очаква постепенно задълбочаване на сътрудничеството в тази област, особено по-голяма степен на хармонизиране, по-специално по въпроси, отнасящи се до значителни общи интереси.

14. С дезинформацията и други хибридни дейности ще се борим съвместно чрез по-голямо сътрудничество в областта на устойчивостта, киберсигурността и стратегическата комуникация.

15. За да ускорим подобряването на живота на нашите граждани в областта на свързаността и сигурността с оглед на европейската перспектива на Западните Балкани, днес ЕС стартира приложената към настоящата декларация приоритетна програма от София за ЕС и Западните Балкани, стъпвайки на съответните аспекти от приетото на 6 февруари 2018 г. съобщение на Комисията.

16. ЕС приветства намерението на Хърватия да бъде домакин на среща на върха между ЕС и Западните Балкани по време на председателството си през 2020 г. 

17. Отбелязваме, че нашите партньори от Западните Балкани са съгласни с изложените по-горе точки.

Приложение към декларацията: Приоритетна програма от София

Засилване на подкрепата за принципите на правовата държава и доброто управление

- Засилване на подкрепата за съдебната реформа и усилията за борба с корупцията и организираната престъпност, вкл. изграждане на капацитет за превенция на корупцията

- Разширяване на консултативните мисии в сферата на правовата държава с по- голямо подпомагане от държавите членки и от ЕС

- Засилване на мониторинга на реформите чрез по-систематични мисии за партньорски проверки по конкретни случаи

- Въвеждане на мониторинг на съдебните процеси в областта на тежката корупция и организираната престъпност

- Работа за по-добро измерване на резултатите в съдебната реформа

- Поетапно предоставяне на подкрепа за Западните Балкани в областта на независимите и плуралистични медии и гражданското общество чрез Европейския фонд за демокрация

Засилване на ангажимента в областта на сигурността и миграцията

- Активизиране на съвместната работа за борба с тероризма и предотвратяване на радикализацията и насилствения екстремизъм, в съгласуваност с инициативата за борба с тероризма в Западните Балкани

- Значително засилване на оперативното сътрудничество в борбата с международната организирана престъпност в приоритетни области като огнестрелни оръжия, наркотици, контрабанда на мигранти и трафик на хора

- Изготвяне на обновен план за действие за сътрудничеството в областта на огнестрелното оръжие с цел по-ефективна борба с незаконните огнестрелни оръжия и големите запаси от оръжия

Увеличаване на подкрепата за изграждане на капацитет в областта на киберсигурността и борбата с киберпрестъпността

- Засилване на сътрудничеството в областта на миграцията и управлението на границите

- Допълнително засилване на сътрудничеството между служителите за връзка, разположени от ЕС (Европейската комисия и Европейската агенция за гранична и брегова охрана), държавите членки и компетентните органи от Западните Балкани

- Създаване на междуведомствена специална работна група на ЕС по въпросите на ПВР, координирана от Комисията

- Задълбочаване и разширяване на сътрудничеството и диалога по същество относно Общата външна политика и политика на сигурност/Общата политика за сигурност и отбрана

- По-нататъшно развитие на сътрудничеството по линия на дейностите, свързани с хибридните заплахи, вкл. посредством засилване на стратегическата комуникация

Подкрепа за социално-икономическото развитие и поставяне на специален акцент върху младите хора

- Разширяване на Инвестиционната рамка за Западните Балкани за допълнително привличане и координиране на инвестициите от двустранни донори и от международните финансови институции

- Съществено стимулиране на предоставянето на гаранции от Инвестиционната рамка за Западните Балкани за привличане на частни инвестиции

- Увеличаване на подкрепата за образованието, по-специално стартиране на пилотен проект за мобилност в областта на професионалното образование и обучение

- Удвояване на финансирането по линия на програмата Еразъм+ за региона, включително създаване на "Лаборатория за младежта на Западните Балкани" през 2018 г., която да осигурява платформа за иновативно изработване на политики, насочени към потребностите на младите хора, и да се бори с "изтичането на мозъци"

Разширяване на обхвата и на рамките на Регионалната служба за младежко сътрудничество и въвеждане на схема за мобилност в региона

- Гарантиране на напредък в реализирането на регионалното икономическо пространство, включително засилване на работата по признаване на квалификациите, както и напредък при улесняването на търговията в рамките на Западните Балкани

- Напредък на Босна и Херцеговина и Сърбия в процеса на присъединяването им към Световната търговска организация

Увеличаване на свързаността

- Стартиране на нов пакет от проекти в областта на свързаността (със значителен размер безвъзмездни средства от ЕС като стимул) чрез Инвестиционната рамка за Западните Балкани, включително подкрепа за "синята магистрала" и "магистралата на мира" (Ниш-Прищина)

- Подкрепа за по-активно използване на възможностите по линия на настоящите разпоредби на Механизма за свързване на Европа на Западните Балкани Разширяване на енергийния съюз на ЕС с цел обхващане на Западните Балкани, като се постави акцент върху енергийната сигурност и диверсификацията на източниците и доставчиците, включително стратегия на регионално равнище за извличане на ползи от възобновяемите източници на енергия, по-специално водноелектрическата енергия 

- Завършване на изграждането на регионалния пазар на електроенергия на Западните Балкани и осигуряване на интегрирането му във вътрешния пазар на електроенергия на ЕС, включително посредством инициативата за свързаност на газопреносната система в Централна и Югоизточна Европа (CESEC)

- По-голяма подкрепа за създаването на единно регулаторно пространство и провеждането на ефективен процес на реформи на енергийния пазар в контекста на Договора за Енергийната общност

Подписване на споразумение/меморандум за разбирателство за газопреносната връзка България-Сърбия

- Започване на изпълнението на Договора за Транспортната общност и на пълноценното функциониране на свързания с договора секретариат

- Подписване на споразумението за седалището на Договора за Транспортната общност (Белград)

- Одобряване на декларацията на министрите на транспорта от дните на TEN-T в Любляна, включително плана за действие за списъка на приоритетните гранични пропускателни пунктове

- Одобряване на декларацията на министрите на транспорта относно пътната безопасност от дните на TEN-T в Любляна и на плана за действие към нея 

- Подкрепа за нова стратегия за железопътния транспорт, за да могат Западните Балкани да бъдат включени в основната мрежа и пазар на ЕС Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани

Стартиране на програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани, вкл. пътна карта за улесняване на понижаването на цените на роуминга

- Стартиране на пакет за съществена техническа помощ за набелязване на потенциални инвестиции в цифровата област (включително широколентов достъп) чрез Инвестиционната рамка за Западните Балкани/Инструмента за предприсъединителна помощ. Подкрепа за помирението и добросъседските отношения на Западните Балкани

- Подкрепа за борбата с безнаказаността чрез подпомагане на Механизма за международните наказателни трибунали и на специализираните състави за Косово* посредством EULEX

- Разкриване на компонент в програмата на ЕС "Творческа Европа"

- Насърчаване на задълбочаването на връзките между гражданските общества на Западните Балкани, включително посредством подпомагането на проектите по линия на фонда за Западните Балкани

Настоящата приоритетна програма ще се изпълнява по начин, неутрален по отношение на статута, и без да се засягат обсъжданията на следващата многогодишна финансова рамка.

Източник: БНР