България се нареди на непрестижното предпоследно място в международното изследване на PISA, което проверява компетентността на учениците да решават проблеми.

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), която е част от проекта на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), за първи път си поставя за цел да определи доколко изследваните 15-годишните ученици са придобили познания и умения, с които да се справят с проблемите в реални житейски ситуации. За целта през 2012 година PISA провежда международното изследване на тема "Оценяване на компетентността да се решават проблеми" в 44 страни, членки на ОИСР, сред които и България.

В оценяването са включени 2122 ученици от 186 училища в България от VII, VIII, IX и X клас, като възрастта е определяща (от 15 години и 3 месеца до 16 години и 2 месеца). 

Форматът на оценяването е компютърно базиран тест, който учениците трябва да решат за 40 минути. В решаването на теста е необходимо използването на клавиатура и мишка, кликване на бутони, скрол и падащи менюта, чрез които учениците да достигнат до верните отговори. 

Проблемната ситуация e статична и интерактивна, а познавателните процеси са разделени на четири етапа: изследване и разбиране, представяне и формулиране, планиране и изпълнение и контрол и осмисляне.

Средният резултат от решаването на теста за българските учениците е 402 точки, при среден резултат за учениците от ОИСР 500 точки. В общата класация си поделяме последните места с държави като Уругвай и Колумбия, а първите места заемат Сингапур, Южна Корея, Япония, Китай и Канада.

Според министъра на образованието и науката проф. Анелия Клисарова тези резултати сочат, че учениците ни не са подготвени да приложат в живота получените в училище знания и умения или явно знанията, които получават в училище, не са достатъчни за решаване на житейски проблеми.

Изследването показва, че учениците от профилирани гимназии много по-добре са се справили с теста. При тях средният брой точки е 444. Съществено по-малък е броят точки на учениците от целевата група в прогимназиален етап на обучение и в непрофилирани паралелки на СОУ. Момичетата, участвали в изследването, са се представили по-добре от момчетата. 

България е една от страните, в които семейната и социално икономическата среда на учениците има най-сериозно влияние върху резултатите.

Пълният доклад може да изтеглите от ТУК

Източник: МОН