Според депутати от ГЕРБ ако се забрани за 3 месеца износа на сурова дървесина, ще спре масовото нерегламентирано изсичане

Да се забрани за срок от три месеца износът на необработена дървесина, както и изпращането ѝ за страни от ЕС. Такова предложение е внесено в деловодството на парламента от парламентарната група на ГЕРБ.

Цвета Караянчева, един от вносителите на предложението обяснява, че причината са множеството констатирани случаи на незаконна сеч. Тя добави, че докато е забранен износът, ще бъдат направени законодателни промени, които до ограничат незаконната сеч.

Предвижда се също така да бъдат изменени Законът за горите, както и Законът за сечищата.

Според Цветомир Михов от ГЕРБ забраната за износ ще намали значително сечта, защото вътрешният пазар е доста по-малък от външния. Той е на мнение, че дори се обмисля вариант, при който бъде въведено изискване фирмата, която сече дърва, преди това да залесява.

Караянчева добави още, че ще се търси начин и да се ограничи възможността собственик на гора да може да я изсече изцяло. В момента има собственици с по пет хектара гора, които я изсичат до голо, мотивира се тя.