Таванът на средствата, които кандидатите ще могат да изхарчат за кампания за местния вот, зависи от големината на общината или района

Кампанията за изборите за местна власт започва след по-малко от 10 дни, а вече е ясно по колко ще могат да харчат кандидатите за кметове.

Решение на ЦИК определи тавана на сумите, които всеки кандидат на местните избори може да изхарчи за своята кампания. 

Максималната сума зависи от това за какъв пост е номиниран съответния кандидат, както и от големината на общината или района, в който се явява на избори. ЦИК регламентира и тавана за всяка партия, коалиция и инициативен комитет.

Така според решението кандидатите за общински съветник не могат да изразходват в кампанията си повече от 5000 лв.

При кандидатите за кметове решаващо значение играе размерът на общината. Кандидат за кмет на община с население до 30 хил. жители може да изхарчи 25 хил. лв. Ако общината е с до 60 хил. жители допустимата сума е до 50 хил. лв. Кметовете, които се кандидатират в населени места до 100 хил. жители имат право на до 100 хил. лв. Ако жителите са до 200 хил. таванът на сумата е до 250 хил. лв. В общините, в които живеят до 500 хил. жители сумата е до 500 хил. лв., а ако жителите са над 500 хил. - до 1 млн. лв.

Виж още: Рекордно скъпи избори тази есен

Подобно разпределение има и за кандидатите за кмет на район в големите градове. Ако този район е до 25 хил. жители на кандидатите се полагат до 20 хил. лв. В райони до 50 хил. жители сумата става до 40 хил. лв. Ако районът е до или над 100 хил. жители прагът е до 60 хил. лв.

Кандидатите за кметове на кметства, в които живеят до 1000 души разполагат с до 2000 лв. Ако жителите са до 3000 сумата е до 6000 лв. При над 3000 жители прагът е до 10 хил. лв.

Общият размер на финансирането на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети не може да надхвърля 8 млн. лв.