Промени в Кодекса на труда регламентират творческите отпуски и отпуските за грижа за дете

Вече за всяко ново дете единият родител ще има право на 2 години платен отпуск. Това предвижда проект за промени в Кодекса на труда (КТ), подготвен от социалното министерство, цитиран от в. "Преса".

Положението в момента

В момента за първо, второ и трето дете този отпуск е 2 г., а за четвърто и всяко следващо - с 6 месеца по-малко. Докато бебето навърши годинка, майчинството е 90% от заплатата, върху която жената се е осигурявала 24 месеца назад. През втората година тя получава обезщетение от 340 лв.

В случай, че жената е не работи и не е осигурена, след раждането тя взема социални помощи. Те варират в зависимост от това дали майката е пълнолетна, има ли съпруг, дали децата имат някакви увреждания и какъв е доходът на член от семейството за 12 месеца назад, като за да получи помощти, той трябва да е до 350 лв. на човек от домакинството на месец.

Също така на майката се полага и еднократна помощ от 150 лв. при бременност, както и месечна помощ от 100 лв. за дете до навършване на 1 г.

Творческия отпуск също ще се признава за стаж

Сред другите предложени промени са времето на неплатен служебен или творчески отпуск вече също да се зачита за трудов стаж. Регламентира се и наемането на работници в селското стопанство чрез ваучери. Целта е да се даде възможност за повече гъвкавост на работодателите, тъй като те ще може да си наемат хора само за толкова време, колкото имат нужда.

С новата система на тружениците ще вървят стаж и осигуровки. Човек ще може да се труди с ваучер не повече от 6 дни седмично по 8 часа на ден, или общо 48 часа. В края на деня работникът ще удостоверява с подписа си върху ценната книга, че му е изплатено съответното дневно възнаграждение.

Източник: в. "Преса"