Нови правила за етикетите на преработени месни продукти влязоха в сила в ЕС

От 1 април на територията на Европейския съюз влязоха в сила нови правила за информацията върху етикетите на продаваните преработени продукти от свинско, птиче, овче и козе месо, информират от пресцентъра на Европейската комисия. 

Въвежда се задължително обозначаване за това къде са били отгледани животните

чието месо е било използвано за приготвянето на продукта, и в коя кланица са заклани. 

По отношение на говеждото месо правилата остават същите от 2002 г. насам - там е необходимо означение на страната (страните) и областта (областите), където е родено и отгледано животното, както и къде е заклано. 

При останалите видове месо не се изисква информация за това къде е родено животното, а къде е отгледано, като в случая от ЕК са се съобразили с факта, че втората информация се е оказала по-важна за потребителите, информира farmer.bg. 

Освен това допълнителната информация за мястото на раждане на животното, чието месо е използвано в продукта, би наложила въвеждането на допълнителни административни мерки, оскъпявайки по този начин непропорционално продукта, а практиката сочи, че при едрия рогат добитък преместването е значително по-често срещано, отколкото при прасетата, птиците, овцете и козите.

Новите правила са задължителни за всички преработени продукти

а отделните държави-членки могат да разширят обхвата им и върху прясното непреработеното месо от същия произход. Те обаче не се отнасят до полуфабрикати като шунка и пайове с месо или лазаня. 

В тази насока Европейската комисия публикува специален доклад за възможността за удължаване на задължителното посочване на страна или място на произход на месото, използвано като съставка. От комисията припомнят, че обсъжданията с Европейския парламент, държавите-членки и акционерите в компаниите от бранша продължават.

Според новите правила при използване на няколко вида месо в един и същи продукт етикетът ще трябва да съдържа съответната информация за всеки от използваните видове месо, като изключение се прави само за надениците.

Новите правила не забраняват публикуването на допълнителна информация върху етикетите, включително на лого или запазена марка.

Те са задължителни за всички вносни продукти, като информацията трябва да съдържа освен областта на отглежда не и кланицата също и страната, от която идва продуктът. Ако не може да бъде посочена областта, в която е било отгледано животното, 

на етикета трябва да се посочи изрично, че става въпрос за държава извън ЕС

Колкото до заешкото, конското и останалите видове меса, които не са обект на новите правила, от ЕК посочват, че подготвят доклад по въпроса, който ще бъде представен пред Съвета на ЕС и пред ЕП.

От комисията припомнят, че в ЕС се произвеждат ежегодно около 45 млн. тона трупно месо, от които 23 млн. тона свинско, 13,4 млн. тона птиче, 7,7 млн. тона говеждо и 0,9 млн. тона овче и козе. 

Оттам добавят, че ЕС е нетен износител на месо, като средният показател за задоволяване на потребностите в съюза е около 106%, като за свинското той е 110%, за птичето - 104% за говеждото – 100% и за овчето и козето месо - 88%.

Източник: ЕС, bgfermer.bg