Европейската комисия (ЕК) потвърждава пълната си подкрепа за приемането на България и Румъния в Шенген.

Това се посочва в доклад на ЕК, който разглежда състоянието на Шенгенското пространство през последната половин година. 

Отчита се, че за периода ноември 2013 г. - февруари 2014 г. броят на незаконните преминавания на границите на ЕС се е увеличил с 96%, сравнено с периода ноември 2012 г. - февруари 2013 г., основно в България, Италия, Гърция, Унгария и Испания (общо 25 936 случая). 

През миналата година броят на незаконните преминавания на българската граница е бил седем пъти по-голям, сравнено с данните от 2012. През декември миналата година, както и в началото на настоящата година, е отчетен рязък спад на тези случаи по нашата граница

Обяснението за това наблюдение е в настъпването на зимата, както и в разполагането на допълнителни охранители

ЕК съобщава, че възнамерява да издаде препоръки на България и Италия, свързани с механизма за ранно предупреждение, готовност и управление на кризи по третия регламент от Дъблин. 

Целта е посочените държави да бъдат подкрепени да се справят при натиск, както и да покажат солидарност, а и да помогнат на търсещите убежище, пише в документа. 

Допълва се, че ЕК е в контакт с българските власти заради обвиненията, че България отблъсква имигранти

Съобщава се, че миналия месец комисията е разговаряла с България и Гърция заради действията на българо-гръцката граница, за които има съмнения, че не съответстват на изискванията на Шенгенския граничен кодекс.