България е не просто бедна страна. България е една от трите страни в ЕС, където цари най-голяма несправедливост. До този и до други тревожни изводи стига едно изследване на голямата германска фондация "Бертелсман"

Евросъюзът се разпада на богат Север и беден Юг, предупреди Еврокомисията още миналата година. Въпреки кризата държавите от Северна Европа запазват стабилните си икономики, докато в Южна Европа доминират безработицата и безперспективността

Но този континентален разлом се наблюдава не само в икономиката. Както показва едно изследване на голямата германска фондация "Бертелсман", публикувано на 15 септември, в двете географски части на континента и справедливостта е "разпределена" много неравномерно

Обширното проучване взима под лупа 35 критерия на социалната справедливост, обединени в шест големи групи: бедност, образование, пазар на труда, здравеопазване, междупоколенческа справедливост и дискриминация на определени групи от населението. Резултатите показват, че Европа върви към социално разцепление по оста север-юг.

Според "Индекса на справедливост", който измерват експертите от "Бертелсман", най-справедливите общества са изградени в Швеция, Финландия, Дания и Холандия, докато най-голяма несправедливост цари в България, Румъния и Гърция

След кризата и тежките реформи, на които беше подложена, тъкмо Гърция се оказва най-несправедливата страна в ЕС. Според авторите на изследването, тази европейска тенденция е като експлозив, който рискува да взриви хомогенността на обществата в Европа: "Ако социалното разединение продължи, ако несправедливостта се увеличава и занапред, под въпрос ще се окаже самото бъдеще на европейския интеграционен проект", четем в изследването. 

Специално по въпроса за бедността експертите стигат до много тревожни изводи: "Ако измерваме процента на онези хора, които страдат от тежки материални лишения, ще установим, че в Скандинавските страни това предизвикателство почти не съществува, докато в България и Румъния между 40 и 50% от хората са засегнати от така наречената "материална депривация" (мярка за лишаване от блага - б.ред.). Това в особено голяма степен се отнася до децата и младежите."

На това място следва едно предпазливо формулирано заключение, което в пряк текст гласи: хората, засегнати от бедност в тези две страни, са лишени от най-елементарните предпоставки и възможности, за да могат да участват в обществения живот и да водят едно що-годе поносимо съществувание.

Виж още: Напред, науката е слънце... ама не точно

Икономическата сила не е гарант за справедливостта на обществото

Според изследването на "Бертелсман", икономическата сила е важна, но не и единствена предпоставка и гарант за повече социална справедливост. Ето защо авторите на изследването апелират занапред европейската политика да си постави като основна задача борбата срещу несправедливостта

Председателят на Европарламента Мартин Шулц реагира с тревога на резултатите от изследването: Нямаме право бездейно да гледаме как в Европа се отваря ножицата на несправедливостта, каза той и повтори, че Евросъюзът трябва да вземе спешни мерки срещу младежката безработица, която разяжда отвътре обществата на континента.

Разяжда ги обаче и дискриминацията на определени групи, твърдят авторите на изследването: "Всички държави от ЕС са изправени пред предизвикателството да предоставят равни шансове на хората с миграционен произход. В някои страни от Евросъюза обаче проличават и тенденции на масивна дискриминация срещу определени малцинства. Това се отнася най-вече до ромите, които в Унгария, Румъния, България и Словакия са принудени да преглъщат някои сериозни ограничения и дискриминационни практики. Тази етническа група изобщо няма равни шансове за реализация."

Проучването на фондацията "Бертелсман" за справедливостта (и несправедливостта) в Европа е много тревожен сигнал, на който политиците са длъжни да обърнат внимание. В противен случай Евросъюзът наистина може да се разпадне точно по този разлом.

Виж още: България: природни и други катаклизми

Източник: Българската редакция на "Дойче веле"