България продължава да е една от водещите страни по доверие в Европейския съюз - всеки втори у нас вярва в Обединена Европа

За българите най-ценното от присъствието ни в Европейския съюз е възможността да живеят, учат и работят на територията на всяка държава членка. Тази европейска политика среща най-значима подкрепа сред сънародниците ни (87%). 

Гражданите между 15- и 24-годишна възраст са групата от българското общество, която най-широко подкрепя присъствието ни в ЕС. Веднага след нея се нареждат отбранителната (72%) и миграционната (68%) политика на съюза. Това показва изследване на Евробарометър. 

На това мнение са и 81 процента от жителите на всички държави в съюза - поне две трети от жителите на всяка от 28-те страни членки подкрепят възможността за мобилност в рамките на общността.

В същото време обаче едва един на всеки трима българи е съгласен да бъде въведено еврото като официална валута и в България. Най-голяма е разликата в мненията на българи и европейци в това отношение. В подкрепа на мярката се обявяват едва 38% от българите, а 50% са против. 

Причината според авторите на изследването най-вероятно се крие в опасенията на хората от влошаване на покупателната способност на населението. 

За сравнение над половината (58%) от жителите на ЕС подкрепят приемането на еврото в целия съюз. Подкрепата за тази мярка е в силна зависимост от това, дали държавата е в еврозоната или не - 70% от жителите на държави в еврозоната подкрепят приемането на еврото навсякъде, а извън нея "за" се обявяват над двойно по-нисък дял - 33%.

Доверието в Европейския съюз и евроинституциите сред българите продължава да бъде високо. Половината (49%) от българските граждани имат доверие на ЕС, докато 34% изпитват недоверие, а 17% не могат да преценят. Така страната ни се нарежда на шесто място сред всички държави по степен на доверие към съюза след Литва (55% доверие), Малта (52%), Румъния (52%), Люксембург (51%) и Финландия (51%). 

На практика у нас всеки втори гражданин вярва на съюза, докато сред останалите държави от ЕС така мисли всеки трети. В това отношение гърците са най-големите песимисти - само 20% от тях се доверяват на ЕС. 

Както при останалите страни, така и при нас склонни да вярват на Евросъюза са младите и работещите. Най-голямо е доверието на българите в Европейския парламент (49%) за разлика от доверието, което изпитват към нашето Народно събрание - 15%.

Източник: в. "Сега"