Увеличава се и стойността на енергийните помощи

Държавата ще отпусне помощ за отопление на над 200 хиляди семейства, като днес е крайният срок за подаване на молби-декларации за целевата подкрепа, предаде Би Ти Ви.

По данни на Агенцията за социално подпомагане към 31 октомври подадените молби-декларации са 295 574. Издадени са 228 832 заповеди за отпускане на помощта, а вече са изплатени 26 188 594 лв. на 199 244 лица и семейства.

Повишаване на помощите

Според подписаните от министъра на труда и социалната политика Йордан Христосков промени в Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, помощите за месец се увеличават от 65,72 лв. на 72,20 лв. Така помощта за целия отоплителен сезон от 1 ноември до 31 март става 361 лв.

След корекциите в наредбата месечният размер на помощта вече се определя на база левовата равностойност на 385 квтч електроенергия, от които 280 квтч дневна и 105 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври.

Допълнителни разходи в бюджета

За увеличението на целевата помощ за отопление ще са необходими допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. в размер на 3 788 100 лв. Разликата между досегашния и новия размер на помощта ще се изплати през декември 2014 г. от АСП чрез дирекциите "Социално подпомагане".

Целевата помощ за отопление се отпуска за период от пет месеца - от 1 ноември 2014 г. до 31 март 2015 г. Изплащането се извършва на два транша - за месеците ноември и декември 2014 г. не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта. До 31 януари 2015 г. ще се преведат парите за месеците януари, февруари и март.