Останете спокойни и обновете статусите си във "Фейсбук"... По-скоро не, ето най-полезните съвети за адекватна реакция, на които попаднахме.

Всеки земен трус, независимо с каква сила, е повод да си припомним някои основни правила, които трябва да се спазват в случай на земетресение. От МВР ни съветват: 

• Предварителна подготовка

- Открийте безопасните места, които са най-близо до дома, училището или работното ви място, намерете здрава стена;
- Ако имате сключена застраховка, вземете полицата със себе си.

• По време на земетресението

- Придвижете се до безопасно място, клекнете, покрийте се и се дръжте;
- Не бягайте навън;
- Ако сте в асансьор, спрете на най-близкия етаж и излезте, клекнете, покрийте се и се дръжте;
- Ако сте в автомобил, спрете отстрани на пътя и останете в превозното средство, докато спре трусът.

• След земетресението

- Погрижете се за щетите и погасете евентуално възникналите малки пожари;
- Спрете централно водата, електричеството, газта и отоплението;
- Евакуирайте се, ако пожарите не могат да бъдат погасени;
- Проверете съседите си;
- Бъдете подготвени за вторични трусове. 

А ето ги същите, но в малко по-подробен вариант, цитирани от AircrashConsult.info, които съветват не само как да действаме постфактум, но и как да се подготвим в

шест стъпки към подсигуряване на безопасността ни: 

Земетресенията се случват внезапно, могат да бъдат с голяма разрушителност и най-често ни сварват неподготвени. Определянето на потенциалните опасности преди това де се случи и предварителното планиране може да намалят опасностите от сериозни вреди или загуба на човешки живот от земетресение.

Поправката на дълбоки пукнатини в мазилката на тавани, стени и подове, надеждното прикрепване на осветителните тела към таваните и придържането към местните сеизмични стандарти за сградите, ще ви помогне да намалите деструктивността на последствията от земетресения.

1. Начало - проверка за опасности

- Прикрепете рафтовете здраво към стените.
- Поставете всички големи и тежки предмети на по-ниски места.
- Подредете чупливи предмети като бутилки и буркани, стъкло и порцелан в камери с ключалки на неголяма височина от пода.
- Преместете тежки и опасно чупливи предмети като картини и огледала на места, където не е типично да почиват или седят хора.
- Укрепете осветителните тела.
- Отремонтирайте дефектирали елементи от електрическите инсталации и връзки с утечки от газ, носещи потенциални рискове от пожар.
- Укрепете държачите на радиаторите от парното отопление за стената или пода.
- Ремонтирайте всички дълбоки пукнатини в тавани, подове и основи на сгради. Получете експертни съвети, ако са налице признаци на повреди по сградата.
- Подредете пестициди, отровни химически и леснозапалими вещества в здраво затворени обезопасени места.

2. Идентифицирайте безопасни места в жилището и навън 

- Под масивни, неогъващи се мебели, например тежко бюро или маса.
- Срещу вътрешна стена.
- Далече от места, където има опасност от строшени стъкла. Настрани от прозорци, огледала, картини, библиотеки или други тежки мебели, които могат да ви затиснат или наранят при падане..
- На открито, далече от постройки, дървета, телефонни и електрически линии, мостове, лифтове и подобни.

3. Обучете себе си и членовете на семейството

- Свържете се с управлението на вашите местни аварийни служби, Гражданска защита или Червения кръст за повече информация относно земетресенията. Също така прочетете необходимата информация и инструкции как да защитите вашия имота си от земетресения.

- Научете децата как и кога да се обадят на телефон 112, на полицията, или противопожарната служба и коя радиостанция да настроят за информация при бедствия.

- Научете всички членове на семейството как и кога да изключат газта, електричеството и спрат водата. 

4. Личен пакет от необходими вещи при бедствие 

- Фенерче и допълнителни батерии за него.
- Противогаз или най-малко респиратор, ако живеете в района на химически комбинат.
- Портативно радио, работещо на батерии, и допълнителни батерии за него.
- Пакет от превързочни материали и други средства за оказване на първа медицинска помощ.
- Основни лекарства - обезболяващи, и онези, които се явяват жизнено необходими (индивидуално).
- Суха храна и вода.
- Отварачка за консерви, прибори за хранене, нож, ножичка, свирка, игли и конци.
- Пари в брой и кредитни карти, важни документи.
- Здрави обувки и други вещи в зависимост от сезона. 

5. Разработване на план за сбор и спешна комуникация при бедствие

- В случай че членовете на семейството са разделени едни от други по време на земетресение ( примерно през деня, когато възрастните са на работа, а децата на училище) - разработване на план за влизане във връзка след бедствието.

- Обаждане до роднина или приятел, живеещи в друго отдалечено от бедствието място, определени предварително като "лице за семеен контакт". След бедствие често е по-лесно да се обадите до по-отдалечено населено място. Уверете се, че всеки в семейството знае името, адреса и телефонния номер на лицето за контакт. 

6. Помогнете на обществото и хората около вас да се подготвят 

- Публикувайте в специален раздел във вашия местен вестник или друга медия спешна информация относно земетресения. Отпечатайте списък с телефонните номера на местните аварийни служби и болниците.
- Проучете слабите и уязвими места на вашето жилище, жилищния си блок.
- Помогнете на местните спасителни служби и служителите на Червения кръст да изготвят специални доклади за хора с намалена подвижност и в неравностойно положение и реда за действие по време на земетресение.
- Провеждане на тренировки в къщи за реда на действие при земетресение.
- Разговаряйте с представители на компаниите доставчици на газ, електричество и вода относно реда за затварянето и изключването на съответната услуга при бедствие.
- Споделете и дискутирайте със своите съседи или общност кодовете и сигналите за оповестяване, преоборудващи програми, начина за рискови издирвания на пострадали след бедствие, плановете за действие при извънредни ситуации.

Какво да правим по време на земетресение

Останете на безопасно място, доколкото това е възможно, Имайте предвид, че някои трусове се случват преди основното по сила земетресение. Придвижете се с няколко стъпки до най-близкото безопасно място и останете в помещението, докато трусът спре и сте сигурни, че излизането ви е безопасно. 

Все пак, ако условията ви позволяват да напуснете сградата до пет-шест секунди от началото на труса, може да рискувате и да опитате да я напуснете. Имайте предвид, че стълбищата в жилищните кооперации са доста ненадеждни при земетресение и често те първи падат. 

Ако сте на закрито 

- СНИЖЕТЕ СЕ към пода; ПРИКРИЙТЕ СЕ под устойчива маса, бюро или други здрави мебелни части; ОСТАНЕТЕ така, докато трусът спре. Ако няма маса или бюро до вас, обгърнете лицето и главата си с ръце и се свийте във вътрешен ъгъл на сградата.
- Стойте далеч от стъкла, прозорци, външни врати и стени и всичко, което би могло да падне върху вас, като осветителни тела или мебели.
- Останете в леглото, ако сте там, когато земетресението започне. Защитете главата си с възглавница, освен ако не сте под тежък полилей, които би могъл да падне. В този случай се преместете до най-близкото безопасно място.
- Използвайте рамката на вратата за подслон само ако тя е в непосредствена близост до вас и ако сте сигурни, че е надеждно укрепена и устойчива.
- Останете в помещението, докато разклащането спре и се убедите, че е безопасно да излезете навън. Изследванията показват, че повечето наранявания възникват, когато хора в сградите се опитват да сменят местоположението си вътре или се опитват да я напуснат.
- Бъдете наясно, че електрозахранването вероятно ще се изключи или могат да се включат противопожарните аларма и система за гасене.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ асансьори! 

Ако сте на открито

- Стойте там.
- Отдалечете се от сгради, елементи на уличното осветление и жици.
- Ако сте вече на открито, останете там до спирането на труса. Движението на земните пластове по време на земетресение рядко е пряка причина за смърт или увреждане. Повечето жертви при земетресение са резултат от рухнали стени, летящи парчета стъкло и падащи предмети. 

Ако сте в автомобил 

- Спрете веднага щом безопасността позволи и останете в превозното средство. Избягвайте спирането в близост до или под сгради, дървета, надлези, мостове, електропреносни жици.
- Продължете внимателно след земетресението. Избягвайте пътища и мостове, които биха могли да са повредени при земетресението. 

Ако сте затиснат под отломки

- Не палете кибрит или свещ.
- Не се движете излишно и не вдигайте прах.
- Покрийте устата си с кърпа или подходяща част от облеклото.
- Чукайте по тръбата или на стената, за да могат спасителите да ви локализират. Използвайте свирка, ако имате под ръка. Викайте само в краен случай... Викането може да доведе до вдишване на опасни количества прах.

Какво да правим след земетресение

- Очаквайте вторични трусове. Тези вторични трусове са обикновено по-слаби от основните, но могат да бъдат достатъчно силни и да доведат до допълнителни щети на отслабените вече конструкции. Те могат да се случат в първите часове, дни, седмици или месеци дори след основния земетръс.
- Слушайте (гледайте) предаванията по захранваните с батерии преносими радиоприемници (телевизори). Следете за последната информация относно създалата се извънредна ситуация.
- Използвайте телефон само за спешни повиквания.
- Отваряйте шкафове внимателно. Пазете се от обекти, които могат да изпаднат от рафтовете.
- Стойте далече от пострадалите места и райони. Останете далече, освен ако вашата помощ не е изрично поискана от полицията, противопожарната охрана или спасителните служби. Върнете се в къщи, само когато властите потвърдят, че това е безопасно.

- Имайте предвид, че е възможно цунами, ако живеете в крайбрежни райони.  Известни са още като сеизмични морски вълни (наричани погрешно "приливни вълни"). Когато местните власти предупредят за цунами, трябва да ви е ясно, че това е поредица от опасни вълни, които са на път да достигнат брега и да пометат яростно всичко по пътя си. Стойте далеч от брега, като по възможност изберете по-високо и устойчиво място, например близкия хълм. 

- Помогнете на ранените или затиснатите. Не забравяйте своите съседи, които може би изискват специална помощ, например деца, стари хора и хора с увреждания. Оказвайте първа помощ, когато е уместно. Не премествайте сериозно ранени лица, освен ако те са в непосредствена опасност от последващи наранявания. Обадете се за помощ.
- Почистете от разляти лекарства, белина, бензин или други запалителни течности незабавно. Напуснете района, ако усетите миризмата на газ или изпарения от други химически вещества.
- Проверете комините по цялата им дължина за повреди. Незабелязани увреждания биха могли да доведат до пожар.

- Проверете битовите системи за газоподаване, електрификация, водоснабдяване и канализация:

* Проверете за изтичане на газ. Ако сте усетили миризмата на газ или чуете шум като продухване или съскане, отварете прозорец и бързо напуснете сградата. Изключете газоподаването чрез външния основен клапан и от дома на съседа си уведомете газовата компания за това. След като сте изключили веднъж газта по някаква причина, тя трябва да бъде включена обратно от специалисти. 

* Огледайте за поражения по електрическата система. Ако виждате искри, скъсани или протрити кабели или усетите миризмата на прегоряла изолация, изключете електрозахранването от основния бушон или главния прекъсвач (шалтер) на веригата. Ако трябва да стъпите във вода, за да достигнете до електрическото табло или главния прекъсвач (шалтер) на веригата, поискайте съвет от електротехник или се възползвайте от помощта му.

* Проверете за поражения по канализацията и водопроводните тръби. Ако подозирате, че канализацията за отходните води е повредена, избягвайте използването на тоалетните и извикайте ВиК специалист. Ако водопроводните тръби са повредени, свържете се отново с ВиК и избягвайте използването на чешмяна вода за пиене. Можете да получите безопасна вода чрез топене на ледени кубчета - или използвайте бутилирана вода за пиене.