Пет от шест региона в България попадат в топ 10 на най-бедните части в Европа

България продължава да бъде една от най-бедните държави в Европейския съюз. По последни данни на Евростат страната ни е в челната десетка на най-бедните региони на ЕС.

Статистиката е изготвена върху данни от 2013 г. за страните членки на ЕС и сравнява брутния вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по отделните региони на държавите членки.

Най-бедни в Европа

Така пет от общо шестте региона в България попадат сред десетте най-бедните части на ЕС. Най-зле от тях е българският Северозападен район, където БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателна способност, е 30% от средния за Европа, в Северния централен е 31%, а за Южен централен - 32%. В Североизточния и Югоизточния регион БВП на глава от населението е съответно 35% и 37%.

В Югозападният регион, в който попада и столицата София, БВП средно на човек от населението достига 72% от средното за ЕС.

Единственият район с по-лошо икономическо положение от българските в класацията е френската отвъдморска територия Майот - 27%.

През 2013 г. БВП на човек от населението в България и Румъния, изразен в стандарти на покупателна способност, е бил сред най-ниските в Европейския съюз, показват данни на Европейската статистическа служба.

Най-богатите

Десет столици-региони са сред най-богатите в ЕС. Лондон, Люксембург и Брюксел са начело на най-високите регионални БВП на човек от населението, изразени в стандарти на покупателна способност. Най-висок е този показател във Вътрешен Лондон (325% от средното), следван от Люксембург (258%) и района на Брюксел (207%), спрямо среден показател 100% за ЕС.

Източник: Евростат, Европейската комисия