72% от българите искат наблюдението на ЕС над страната ни да продължи

72% от българите искат наблюдението на ЕС над страната ни да продължи. Сравнено с останалите европейци, българите са по-незаинтересовани от ЕС. Това показват данни от проучване на Евробарометър, разпространени от Европейския парламент. 

На въпрос дали мислят, че членството в ЕС е нещо добро, положително отговарят 53% от българите, докато средно 57% от останалите участници в допитването дават такъв отговор. Според 33% българите и 26% от останалите ЕС "не е нито добро, нито лошо" нещо. Едва 8% от българите и 14% от останалите жители на ЕС заявяват, че Общността е "нещо лошо".

В ЕС надделяват мненията, че отделните държави трябва да могат да предприемат действия, дори и не всички от общността да участват в тях (49%), докато мнозинството българи (46%) искат всички да се изчакват до постигането на единодушие. 

Между 60 и 70% от всички участници в допитването са на мнение, че интересите на страната им ще бъдат по-добре защитени от ЕС в светлината на заплахите от арабския свят и Китай.

Разминават се мненията на останалите в ЕС и българите по отношение на защитата на интересите на държавата им, когато става дума за Русия. Според 71% от гражданите на ЕС Общността би осигурила допълнителна защита срещу Москва, докато в България така мислят едва 48%. 

Общо 33% от гражданите на ЕС и 41% от българите са на мнение, че гласът на страната им не се чува в ЕС. 

Над половината (56%) от гражданите на ЕС са заинтересовани от европейските въпроси, докато делът на българите, дали такъв отговор, е 43%. Незаинтересовани от ЕС са 43% от европейците и 55% от българите.