Законопроектът на депутата от ГЕРБ Кирил Добрев предлага българският език да се използва задължително в почти всички сфери на обществото, включително изкуството, а "езикова полиция" да следи за правилата

Любопитен законопроект със заглавие "Закон за съхранение, чистотата при употреба и развитие на българския език" е бил внесен в деловодството на Народното събрание от депутата на ГЕРБ Кирил Добрев (по професия лекар-анестезиолог). 

Законопроектът предлага българският език да се използва задължително в почти всички сфери на обществения живот - включително в стопанската дейност, политическите изяви, средствата за масова информация, културната, развлекателната и рекламната дейност, във въоръжените сили и др.

"При живо концертно изпълнение и при студийно излъчване на вокални творби от всички жанрове от чужди автори, названието на творбата и на изпълняващия състав се превежда на български език", се казва в проекта.

Това означава на практика, че групи като Motorhead в България ще трябва да се продават под името "Моторна глава", Iron Maiden - "Желязната девица", White Snake - "Бяла змия" и т.н.

Според друг от текстовете на законопроекта "при музикално-сценични спектакли текстът се пее на български език, а оригиналният текст на либретото се възпроизвежда симултантно на екран", което означава, че във всички опери трябва да се пее само и единствено на български език. 

Въвеждат се и специални изисквания към хората, които работят в медии.

"Във всички редакции на обществени и частни ежедневни и периодични средства за масова информация на хартиен или електронен носител, в издателства и колективи, създаващи художествени продукти и във ведомства, които публикуват нормативни документи, работят редактори с висше образование, доказали компетентността си по езикови проблеми", пише в текста на спорния законопроект. 

Освен това се предлага всички автори на текстове, които използват чуждици извън последното академично издание на Тълковния речник, да дават в скоби "еднословно или описателно българско понятие за използваната дума".

За спазването на този закон Добрев предлага да се създаде и нещо като езикова полиция, който да има правото да налага санкции при нарушения на заона.

"Към Министерството на културата се създава Съвет за български език (СБЕ), отговорен за съхраняването, чистотата при употреба и развитието на българския език, който да съблюдава изискванията, предявени в закона."

В законопроекта пише и че религиозните проповеди по моралноетични и злободневни теми е препоръчително да са на съвременен български език, което влиза в противоречие не само на малцинствените религии, но и на източното православие, където се изнасят литургии на църковнославянски език.

В текста с мотивите към законопроекта обаче няма нито една правилна употреба на пълен член, а "Република България" е изписана с малка буква "р".

Авторът на проекта Кирил Добрев е 56-годишен анестезиолог, главен асистент в Медицинския факултет при Тракийския университет, бивш зам.-министър на здравеопазването в периода 2011-2012 г. Избран е за депутат от ГЕРБ в 42-то и 43-то Народно събрание.