Едва 39% от българите в трудоспособна възраст знаят поне още един език, различен от родния им

Въпреки силното развитие на аутсорсинг услугите с обслужване на друг език у нас, се оказва, че българите са предпоследни в Европейския съюз по владеене на чужди езици.

Данните са от нов доклад на Евростат, базиран на информация от 2011 г. Анкетирани са хора между 25- и 64-годишна възраст.

Около 61% от хората у нас са заявили, че не знаят нито един език, различен от родния им. Това ги отвежда само една позиция преди унгарците, където 73% не говорят чужди езици. 

Като цяло засвидетелствалите чуждоезикови знания у нас са 39%, като малко над 24% от тях заявяват, че знаят 1 език, около 12% - два езика, и около 3% - три и повече. 

Водач в класацията е Люксембург, където 99% от населението в трудоспособна възраст знае най-малко 1 чужд език, Литва (97,3%), Латвия (94,9%), Дания (94,1%), Словения (92,5% ), Финландия (91,8%) и Швеция (91,8%).

Виж още: До няколко години се очаква глад за специалисти филолози

Близо две трети от хората в трудоспособна възраст, които живеят в страните-членки на ЕС, знаят поне един чужд език, а останалата една трета съобщават, че не знаят никакви чужди езици. 

Според статистиката най-склонни да учат чужди езици са младите хора. 77,2% от населението на ЕС на възраст 25-34 години съобщават, че знаят най-малко един чужд език. Този дял намалява за всяка следваща възрастова група.