Относителният дял на бедните е най-висок сред безработните (47,6%), като рискът от бедност при безработните мъже е с 0,2% по-висок в сравнение с безработните жени

През 2013 г. линията на бедност общо за страната e 285,92 лв. средно месечно на човек от домакинство, съобщи Националният статистически институт (НСИ). При този размер на линията под прага на бедност са били 1 527,5 хил. души, или 21% от населението на страната.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност се увеличава с 2,2%, а относителният дял на бедното население намалява с 0,2%

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността, отбелязват от НСИ.

Данните за 2013 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21 до 26,7%, или с 5,7%. 

Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41,8%, или с 20,8%.

През 2013 г. делът на бедните сред заетите намалява спрямо предходната година с 0,2% до 7,2%. 

Делът на бедните работещи на непълно работно време е 20,9%, докато сред работещите на пълно работно време този дял е 6,4%. 

Същевременно рискът от бедност сред работещите жени е с 0,5% по-нисък от този при мъжете.

Бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и домакинства с три и повече деца

Най-висок е рискът от бедност при домакинства с три и повече деца (68,1%), като относителният им дял нараства спрямо 2012 г. със 7,1%. 

Относителният дял на бедните е най-нисък в домакинства с трима или повече възрастни (10,7%) и в домакинства с двама възрастни под 65 години (13,8%).

Най-голям брой домакинства по субективна оценка изпитват ограничения по отношение на почивката извън дома (66,3%) и възможностите да посрещнат неочаквани разходи (за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др.) със собствени средства (64%.)

Успоредно с това само 4,2% от българите не могат да си позволят телефон, вкл. мобилен

1,7%- цветен телевизор, 9,5% - автоматична пералня, а 51,1% от домакинствата твърдят, че не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден.

 Относителният дял на хората в домакинства, изпитващи затруднения при плащането навреме на разходите, свързани с жилището, е 36,1%, а 45% от домакинствата се ограничават при отоплението на жилището си. 

През 2013 г. 43% от населението живее в тежки материални лишения, като намалението спрямо предходната година е с 1,1%.