Изгубените елементи са от четвърто ниво на радиоактивна заплаха

От Испания е изчезнал куфар с радиоактивни материали, съобщи Съветът по ядрена безопасност на Испания. 

Става дума за цезий-137 и америций-241. Те излъчват сравнително ниска радиация, но при определени условия може да представляват опасност за хората, съобщава РТ.

Местните медии съобщават, че двете радиоактивни вещества се използват в някои специални прибори за измерване на плътност и влажност на почвата.

В изчезналия куфар - ярко оранжев на цвят, е имало именно такива уреди, принадлежащи на строителна компания. Той е бил превозван с кола на компанията. Предполага се, че е бил откраднат от автомобила, но засега няма яснота точно какво е станало. 

Цезий-137 и америций-241 се отнасят към веществата от четвърто ниво на опасност. Най-голяма заплаха представляват тези от първо ниво, а най-малко опасни са радиоактивните материали от пето ниво.

Източник: РТ