Предвижда се поетапно да бъде приложена целодневната програма за всички ученици до VII клас включително

Решение на правителствто предвижда и за петокласниците да се въведе целодневна форма на обучение. За тях обаче тази форма няма да е задължителна, а ще се прилага само при ясно заявено желание от страна на родителите и при наличие на достатъчно стаи и необходимите санитарно-хигиенни условия.

Мотивите на правителството за поетапно въвеждане на целодневна програма за учениците е част от стратегия за преодоляване на някои проблеми и негативни явления в българското училище, свързани с отпадането на учениците, с понижаване на качеството на обучението, както и с увеличаване на силата на въздействие от страна на неформални групи извън семейството и училището.

Виж още: Доброволци за образование

Нововъведението ще обхванане около 22 300 ученици от V клас, като в това число не са включени учениците от средищните училища, които се финансират по проект на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". От бюджета на МОН ще бъдат осигурени 3,38 млн лв. за изпълнение на проекта.

Идеята на целодневното обучение е постепенно то да обхване децата до седми клас. Тя беше лансирана преди няколко години. За сега над 176 хил. деца са ангажирани през целия ден в училища, като най-много от тях са деца в първи клас.

Виж още: 15 стряскащи истории, които ще ни откажат да гледаме чужди деца 

Сред сериозните обективни пречки за ускоряването на процеса е липса на база, отговаряща на изискванията за провеждане на целодневно обучение.