От началото на годината над 300 са сигналите за деца в риск

Само от началото на годината досега от Националната телефонна линия за деца 116 111 сами са потърсили помощ стотици деца.

Защо децата търсят помощ

Конкретните сигнали за деца в риск са 332, което прави средно по 50 обаждания на месец от цялата страна. В над 30% от случаите е имало данни за пренебрегване и физическо насилие, 49 деца пък са били заплашени да отпаднат от училище.

Общо 25 деца са просили пари, а 28 са били изоставени от родителите си. Има и 44 обаждания, в които децата признали, че са станали свидетели на домашно насилие между родителите.

На телефон 116 111 за първите 6 месеца на годината са получени общо 57 177 обаждания, което е с 3000 (5%) повече в сравнение със същия период на миналата година. Само през юни позвъняванията са 11 000, а проведените консултации 1369.

Виж още: Над 34 500 деца са станали жертва на тормоз през 2014 г.

Консултации и помощ

Държавната агенция за закрила на детето е увеличила броя на служителите, които контактуват с децата. Така от начлото на годината досега са направени 6604 консултации, 5266 от които с деца. 

Специалистите отдават голяма част от проблемите, за които чуват по телефона, на склонността насилието да се ползва като възпитателна мярка и проблемите на родителите да се изливат под формата на домашно насилие.

Освен това на Националната телефонна линия за деца звънят и млади хора, които търсят консултация и подкрепа за намеренията си да влязат в ранно съжителство.

Източник: "Новинар", Нова телевизия