Досега тя е заемала поста зам.-директор на Агенция "Митници"

Новият директор на Агенция "Митници" е Розалия Димитрова. Тя поема поста след внезапната кончина на Ваньо Танов, съобщават от агенцията.

Розалия Димитрова има повече от 24 години професионален опит в митническата администрация. От август 2014 г. до настоящия момент е заместник-директор на Агенция "Митници".  

Розалия Димитрова е магистър по "Неорганични и електрохимични производства" във Висшия химикотехнологически институт - София (Химикотехнологичен и металургичен университет - София) със следдипломна квалификация "МИО и митническа политика" в УНСС. 

От 1991 г. досега работи в митническата администрация, като преминава през всички длъжности от стажант митнически инспектор до директор на дирекция. От 2011 г. е директор на дирекция "Митнически режими и процедури" в Централното митническо управление на Агенция "Митници".

Участва в работата на Комитета по Митническия кодекс и групи на ниво Европейска комисия. Координира работата на митническата администрация на национално ниво и участва на срещите за обсъждане на разпоредбите проектите на Делегирания акт и Акта за изпълнение на Митническия кодекс на ЕС. 

Награждавана е за постигнати резултати в подготовката на митническата администрация за процеса на присъединяване на Република България към ЕС и за принос към Световната митническа организация.