Справедливост за всички - номер 10 от митовете за работата, в които сме програмирани да вярваме

Много се говори за справедливостта. Учители, правителствени служители, адвокати, политици и духовници - всички говорят на висок глас за справедливостта. Тя е като майчинството. Кой би могъл да се обяви срещу него?

И все пак фактите показват, че в света няма справедливост. Животът не е справедлив и никога няма да бъде. Съществуват много случаи, когато той раздава лоша карта на всеки от нас.

Вие сте свършили работата, а някой друг получава признание. Не е честно.

Шефът ви е извършил измама, обвинява вас и вие сте уволнен. Не е честно.

Работите два пъти по-усърдно от съседа си и сте два пъти по-умен, но вие печелите половината от това, което печели той. Не е честно. Примерите за несправедливост са безбройни.

Животът не ни дължи нищо. И все пак мнозина се държат така, сякаш още преди раждането си са сключили договор, който им гарантира добра сделка.

Когато не ни върви, ние изразходваме огромни количества време и енергия, оплаквайки се от несправедливостта, на която сме били подложени: "Не е честно!", "Измамен съм!", "Ако не бяха те!", "Аз не бих постъпил така с теб!", "На мен се падна лошият късмет!"

Още по-лошо, някои от нас използват несправедливостта, за да се измъкнат от задълженията си. Аргументите са прости. Има ли смисъл да опитваме, след като животът ни не е нищо друго, освен поредица от несполуки? По такъв начин, освен че губим време, за да се занимаваме с отминали нещастия, ние си нанасяме още един удар, като започваме да бездействаме. Просто се предаваме.

Ще преодолеем мита за справедливостта, ако признаем, че тя просто не съществува. Справедливостта, както и красотата, е в очите на този, който я вижда.

Когато съдбата е жестока към вас, приемете нещастието такова, каквото е и вземете решение да се поучите от него - това ще ви помогне в бъдеще. После веднага се захванете да живеете, да се радвате и да постигате.

Ако започнете да бездействате и да се самосъжалявате, то едва ли ще е, защото са ви измамили. По-скоро би било глупав избор, който някои от нас правят от време на време.

Светът е несправедлив и няма гаранции, че ако опитате, ще успеете. Едно обаче е сигурно. Няма да успеете, ако не опитате.

Мит 11 - Работим най-добре, когато сме под натиск

Източник: Майкъл льо Бьоф, "Да работим умно: Как да постигнем повече за по-малко време" (изд. "Наука и изкуство", 1993 г., превод Стоянка Сербезова)