По какъв ред става сгъването на бюлетините и самото гласуване

Какви са правилата за начина на гласуване и сгъване на бюлетината, при каква последователност трябва да се следва по време на гласуването на президентските избори и на националния референдум на 6 ноември? 

Правилата за президентските избори:

Когато влезе избирател, член на СИК откъсва бюлетина от кочана пред избирателя, показва я на избирателя, за да се увери, че е празна, и поставя печат на едно от местата на гърба на бюлетината.

Членът на СИК трябва да сгъне бюлетината пред избирателя по следния начин:

Първо сгъва бюлетината на две, така че горният край да опира в чертата под последната кандидатска листа, без да се закрива номерът на бюлетината в долния десен ъгъл и перфорацията над него. Те трябва да останат видими, а местата за полагане на печатите от СИК да останат от външната видима страна.

После сгъва бюлетината още веднъж по същия начин, като номерът на бюлетината в долния десен ъгъл да остане видим, а положеният печат да остане от външната страна на бюлетината.

Комисията трябва да обясни на избирателя, че след като отбележи вота си върху бюлетината, трябва да я сгъне по същия начин.

Преди полагане на втори печат член на секционната избирателна комисия трябва да свери номера на бюлетината с номера в кочана. Ако номерът в бюлетината съответства на номер в кочана, членът на СИК задължително подпечатва повторно бюлетината и без да я разгъва,откъсва по перфорацията полето с номера в долния десен ъгъл за пускане в непрозрачната кутия за отрязъците с номерата. Подава бюлетината на избирателя, за да я пусне в избирателната кутия. След това избирателят се подписва в избирателния списък.

От ЦИК посочват, че указаният начин на сгъване е препоръчителен, за да се запази тайната на вота.

Ето и правилата за гласуване в националния референдум:

Член на СИК подава на гласоподавателя бюлетина и празен непрозрачен пликза гласуване.

Членът на СИК указва на гласоподавателя, че след отбелязване на вота си, гласоподавателят трябва да сгъне бюлетината и да я постави в плика, преди да излезе от кабината за гласуване.

След като излезе от кабината за гласуване, гласоподавателят пуска плика с бюлетината в него в кутията за гласуване в националния референдум и се подписва в избирателния списък за националния референдум.

Върху пликовете и бюлетините за гласуване в националния референдум не се полага печат на СИК.

Освен това вчера ЦИК е решила, че в деня на изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум - 6 ноември от 7 до 20 часа и там където гласуването продължава до 21 ч., трябва да се изключат всички заснемащи устройства - камери и да бъдат закрити техните обективи. 
Решението се отнася до помещенията, в които са разположени секционните избирателни комисии.

Задължението за изключване на камерите се отнася и при провеждане на втори тур за избор на президент и вицепрезидент.

Контрол дали камерите са изключени трябва да се направи от Районните избирателни комисии.