Средната брутна месечна работна заплата за септември 2014 г. е 820 лв.

Според данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на септември се наблюдава спад в броя на наетите по трудов договор спрямо предишното тримесечие. Намаляват и средните заплати на работещите.

Намаление на наетите по трудов договор

Спрямо края на месец юни По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудов договор към края на септември 2014 г. намаляват с 490 700, или с 2.2% спрямо края на месец юни. Спрямо края на второто тримесечие на миналата година най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности. В хотелиерство и ресторантьорство са намалели с 19.5%, а в култура, спорт и развлечения - с 13.6%.

Увеличение на наетите лица по трудов договор е регистрирано в дейност "Образование" с 2.2%. В икономическия сектор най-голям брой наети по трудов договор са в промишлената дейност и търговията с автомобили и мотоциклети - съответно с 21.9 и 17.1%.

Средната заплата

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2014 г. е 815 лв., за август - 793 лв., и за септември - 820 лева, сочи още официалната статистика. През третото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата e 809 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на тази година с 1%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата, са финанси и застраховане със 7.5%, както и производството на електрическа и топлинна енергия с 4.3%.

Най-високо средно възнаграждение за месец през третото тримесечие на 2014 г. се е получавало в сферата на информационните технологии - 1753 лв., производството на електрическа и топлинна енергия - 1528 лв., и застрахователната дейност - 1466 лв.

Най-ниски са били заплатите в хотелиерството и ресторантьорството, като там средно за месец се е получавало около 555 лв. В административната дейност пък средната заплата е била 556 лв.