Правителството одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. С него се въвеждат новите изисквания на европейското законодателство към системите за обезопасяване на деца

Новите изисквания са свързани с монтиране на системата за обезопасяване на дете в положение, при което детето гледа назад, докато то е на възраст до 15 месеца, за разлика от предвидените към момента девет месеца. 

Освен това се включва изпитване на системите за обезопасяване и при страничен удар (досега - при челен и при удар отзад). Това ново правило ще доведе до значително повишаване на безопасността на системите, тъй като голям процент от пътно-транспортните произшествия включват страничен удар. 

Изпитванията ще се правят и с нов вид манекен, който представлява по-добре детското тяло и увеличава надеждността на получените резултати. Освен на данните за нараняване на гръдния кош, анализ ще се прави и на нараняванията по главата и врата.