От инициативата приканват да започнем каузи и акции, които да продължат дълго през годините и да надскочат еднодневния ефект

Днес отбелязваме Международния ден на Земята. Това е един от най-големите нерелигиозни празници в света.

Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 хил. партньори в 174 държави, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.

История на Деня на Земята

За пръв път Денят на Земята е отбелязан официално в САЩ през 1970 г. от бившия губернатор и сенатор от Уисконсин, който издига каузата за опазване на природата, Гейлорд Нелсън и Денис Хейес - изявен студентски лидер. В проявите на Първия Ден на Земята се включват повече от 20 млн. американци от всички краища на страната. Като резултат от това събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети законите за чист въздух и чиста вода на САЩ.

През 1990 г. празникът е обявен за международен. Тогава и България се присъединява към Международния ден на Земята. На 22 април 1992 г. Президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята.

Българската следа

Историята на Деня на Земята има и българска следа. На 14 декември 1930 г. по инициатива на тогавашния министър на Земеделието и държавните имоти Григор Василев в България се отбелязва Празникът на Българската Земя, като инициативата се радва на широката подкрепа на други министри на земеделието от цяла Европа. Тя дава повод на организаторите да поемат инициатива за установяване Международен ден на Земята.

Традиционно по случай Международния ден на Земята регионалните структури на Министерство на околната среда и водите организират различни инициативи - изложби, открити уроци, презентации и публични лекции на екологични теми, почистване на зелени площи, залесявания и озеленявания.

Да направим нещо голямо

От инициативата тази година призовават в този ден да започнем каузи и акции, които да продължат дълго през годините, за да надскочим еднодневния ефект: като да посадим дървета в името на Земята, да преминем към възобновяема енергия, да се борим за изпълнението на договорките от срещата за климата в Париж.

И днес продължаваме да живеем така все едно имаме на разположение ресурсите на планета и половина, отбелязват от WWF-България. Сечем дървета и ловим риба по-бързо отколкото могат да се възстановят техните запаси. Промишлеността произвежда повече вредни емисии отколкото горите и океаните могат да неутрализират. През 2014 г. изразходихме ресурсите на планетата през първите осем месеца от годината. Останалото взимаме назаем от бъдещите поколения.

Източник: Bulevard.bg