Строителният сектор у нас е в подем през последните месеци. Строителството беше един от секторите, които пострадаха най-силно от световната финансова криза.

Това ясно се вижда и от данните на Националния статистически институт (НСИ), според които строителната продукция през май се е увеличила с 1,7% на месечна и с 6,2% на годишна база

През май индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 1,8%, а от сградното строителство – с 1,6%.

На годишна база увеличението на строителната продукция през май, изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където увеличението е с 14,7%, докато при сградното строителство е регистрирано намаление от 0,1%.

Виж още: Размразяват проекта за за трамвайната линия през Борисовата градина