Какво може да се направи за ветераните, военноинвалидите и войниците ни от запаса

Днес се срещнах с г-н Георги Сирилещов, член на управителния съвет и отговорник за Съюза на кооперациите на военноинвалидите в България за Пиринско. Срещата ни се проведе в клуба на офицерите от запаса в гр. Банско.

Съюзът е нестопанска организация, която обединява, подпомага и представлява кооперации и фирми на военноинвалидите в страната. Основната цел на сдружението и да съдейства за развитието на кооперативната дейност на военноинвалидите, офицерите и сержантите от запаса и хората в неравностойно положение с цел задоволяване техните икономически, културни и социални интереси.

Идеята зад създаването на Съюза е да помага за намирането на работа и достойно препитание на военно инвалиди, които са иначе оставени да се оправят сами, просто защото не са достатъчно конкурентноспособни. Това е една прекрасна и достойна мисия, която позволява на хора служили на България и претърпели увреждания, най-често в резултат на тази служба, да могат да изкарват прехраната си и да се чувстват като пълноценни граждани.

С решение на Министерския съвет Съюзът е признат за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и е носител на почетния плакет на Министерство на отбраната за цялостната си работа в областта на патриотичната и социална дейност.

Основната цел на Съюза е да подпомага военноинвалидите, пострадалите в служба на страната, както и кадровите военнослужещи от запаса, чрез професионално обучение и разгръщане на кооперативното движение.

Виж още: БНТ отказа трибуна на независим кандидат

На срещата с г-н Сирилещов обсъдихме възможностите, чрез които може да бъде помогнато на тези кооперации да предоставят повече работа на своите членове и по този начин да им бъде осигурен достоен живот. Тези хора не искат подаяния или благотворителност, искат да имат възможност да изкарват сами прехраната си. С дейността си Съюза показва, че хората в неравностойно положение не са в тежест за обществото, а напротив, те са активна част от него и чрез дейността си допринасят за развитието му.

Много от мерките, които могат да се приложат вече съществуват на хартия, но не се използват от местната и централната власт. Членовете на тези кооперативи могат да се занимават със залесяване на природните паркове, поддръжка на противопожарните просеки, строеж на еко-пътеки, земеделие и скотовъдство, текстил и много други. Проблемът е, че администрацията не прави нищо, за да ги облекчи или насърчи да извършват дейността си. Нито им се предоставят данъчни облекчения, нито се използват инструментите предвидени в ЗОП за директно договаряне и т.н.

Виж още: В битка за българското село

Европейските средства са едно от решенията на проблема, но информацията относно релевантните програми е трудно достъпна и процедурите са прекалено сложни за да може да се възползват хората от тях. Много от хората, с които се срещам го казват най-точно: "Не е само да я лепнеш тая информация на някой сайт, за да може да кажеш, че си информирал хората!".

Именно заради това предлагам на гражданите на пиринско да организирам мобилни групи съставени от юристи и консултанти, които да предоставят безплатно тези услуги на кооперативи, малки производители, земеделци, скотовъди и стартиращи бизнеси, с което да им се даде необходимия старт, за да бъдат конкурентни на пазара. Възможностите, които предлагат европейските програми, са многобройни, но трябва да се предостави помощ на хората, за да ги усвояват по-ефективно.

Аз мисля, че е срамота да не може да усвоим тези средства на 100%, но заедно ще успеем. Ще се радвам на вашата подкрепа, за да може да разчитате после на моята – 26 в интегралната бюлетина! Никола Николов Вапцаров – твоят човек в парламента!

Виж още: "Време е народният представител да бъде именно това - народен представител"

Платена публикация