Боеприпасите не е трябвало да бъдат утилизирани, а унищожени чрез взривяване, е изводът на следствието за мощната експлозия в завод "Миджур" на 1 октомври 2014 г. , когато загинаха 13 мъже и две жени - работници и трима техни ръководители

Четирима души - Валери Митков, Палма Иванова, Божидар Василев и Ивелина Бахчеванова - са привлечени към наказателна отговорност за взрива край село Горни Лом на 1 октомври 2014 г., съобщиха от прокуратурата, като уточниха, че случаят е особено тежък - престъпление по чл. 123, ал.3, вр. с ал.1 от Наказателния кодекс (НК).

За инцидента в завод "Миджур", собственост на "Видекс" АД, се води разследване за причиняване на смърт на повече от едно лице при професионална непредпазливост - поради незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност.

Освен 15-те загинали, които буквално се изпариха при взрива, са пострадали още две жени. Едната е получила счупване на дясната лъчена и лакътна кост, а другата - размачкване на триглавия мускул на лявата мишница. Тези наранявания представляват средни телесни повреди по смисъла на чл. 129, ал.2 от НК.

Имуществените щети от взрива се изчисляват на 517 528 лева.

Виж още: Взривените работници - жертви на алчността

Екип от 19 следователи от Националната следствена служба са започнали работа на място три часа след взрива. Проведени са повече от 50 разпита на свидетели - работници от цех "С" от първата и нощната смяна, длъжностни лица от завода, близки на жертвите и пострадалите.

Назначена е комплексна седморна взривотехническа експертиза на експерти от БАН, начело с акад. Стефан Воденичаров. Заключението на вещите лица е над 343 страници, без приложенията. Материалите от разследването са общо 160 тома.

Собственикът на предприятието Валери Митков, чийто син също загина в експлозията, е с наложена 20 хил. лева гаранция, а останалите трима обвиняеми - с мярка за неотклонение "подписка"

Като проектант, вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, през май 2011 г. той е изготвил технологичната част от инвестиционния технически проект за ремонт и възстановяване на взривилия се цех "С" на завод "Миджур".

Виж още: Собственикът на цеха в Горни Лом убеден, че е жертва на саботаж

Констатирано е, че при изготвянето на този инвестиционен проект, в нарушение на закона за здравословни и безопасни условия на труд, той не е разработил конкретни технически и технологични решения за разснарядяването на боеприпаси, което е най-рисковият етап от утилизацията им.

В проекта си той не е посочил важни за безопасността при извършването му параметри като видовете боеприпаси, които ще се утилизират, пълно описание на производствения процес, избраното технологично оборудване, разположението на работните места и др.

Тези нарушения са в причинно-следствена връзка с възникналия взрив, поради което му е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. с ал.1 от НК, както и по чл. 134 ал.3, пр.2, вр. ал.1 т.2 от НК - за причиняването на телесни повреди.

Следователите от НСлС са събрали доказателства и за извършено документно престъпление от Митков в качеството му на длъжностно лице - по чл. 311 от НК, - за което също му е повдигнато обвинение.

Виж още: "168 часа": Масонът от Горни Лом си скри парите на Сейшелите

За престъплението по чл. 123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. с ал.1 от НК се предвижда лишаване от свобода от 5 до 15 години, а за престъплението по чл. 134, ал.3, пр.2, вр. ал.1, т.2 от НК и по чл. 311 ал.1 НК и по чл. 282 ал.1 НК - до пет години затвор.

Палма Иванова - инспектор "Здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност" в завод "Миджур" - е обвиняема за престъпление по чл. 123, ал.3, пр.2 и пр.3, вр. с ал.1 от НК и по чл. 134 ал.3, пр.2, вр. ал.1 т.2 от НК.

Тя също е нарушила законови разпоредби за охрана и безопасност на труда на работниците в цеха, като е обвинена за смъртта на 15-те жертви, както и за средните телесни повреди на двете жени.

Ивелина Бахчеванова е обвинена в две престъпления по служба (по чл.282 ал.1 НК). 

Към 2008 г. тя е ръководила дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност" в икономическото министерство и е била секретар на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение (МКЕКНОМУ).

Тя е била длъжна да запознава председателя на комисията и нейните членове с всички заявления за даване на разрешение за сделки с оръжия, както и с приложените към тях документи. От приложените към заявлението документи междуведомствената комисия взема решение, с което разрешава или не разрешава конкретна сделка с оръжия.

На 10 юли 2008 г. като изпълнителен директор на "Видекс" АД Валери Митков е сключил договор с компанията "Акмон" за безопасна ликвидация и разснарядяване на противопехотни мини на стойност 510 786 евро. За да се реализира изпълнението на този договор, е следвало "Видекс" АД да получи надлежно разрешение за трансфер на противопехотните мини - от междуведомствената комисия, чийто секретар е била Бахчеванова.

Разследването е установило, че през август 2008 г. собственикът е предоставил на обвиняемата заявление с искане за трансфер на противопехотни мини, към което е приложил договор с "Акмон" и други документи, където обаче липсвали вписани технически параметри на противопехотните мини ДМ31, М2, М16 и М14 и не е била включена задължителна клауза за недопускане на реескпорт от купувача без писмено съгласие на междуведомствената комисия.

Не са били приложени и изискваните от закона копие и заверен превод на български език на документи, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на противопехотните мини. Липсвало и изискваното от междуведомствената комисия положително становище от служба КОС на МВР за създадени условия за съхранение и технология на утилизация.

В периода от 11 август до 2 октомври 2008 г. Бахчеванова нарушила и не е изпълнила служебните си задължения, като не уведомила комисията за липсата на изискуемите документи, а вместо това предложила комисията да даде разрешение за трансфера по сделката с "Акмон".  

Същото престъпление Бахчеванова извършила и в периода от 3 февруари до 12 април 2010 г., когато не е изпълнила и е нарушила служебните си задължения, след като отново по повод изпълнение на договора с "Акмон" Митков подал до междуведомствената комисия заявление за разрешение за трансфер на гръцки противопехотни мини. Въпреки липсата на изискуемите документи комисията е дала разрешение за трансфер на боеприпаси.

Божидар Василев също е привлечен като обвиняем за две престъпления по служба - по чл. 282 ал.1 от НК и по чл. 282 ал.1 вр. с чл. 26 от НК.

В качеството си на началник отдел "Контрол върху общоопасните средства" в дирекция "Охранителна и пътна полиция" при Главна дирекция "Охранителна полиция" той нарушил служебните си задължения. На 6 юли 2009 г. той дал разрешение за производство на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на завод "Миджур" до 6 юли 2012 г., с което на "Видекс" АД се позволяват дейности по разснарядяване, нерегламентирани в Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите - утилизиране на противопехотни мини ДМ31,М2, М12 и М16, които

не са загубили способността си да детонират и подлежат на унищожаване чрез взривяване

По този начин Василев дал възможност на "Видекс" АД да произвежда взривни вещества за граждански цели и да извършва дейност по утилизация на оръжия и боеприпаси.

От доказателствата по делото се установява, че в началото на юли 2011 г. от "Видекс" АД са подали заявление до МВР за даване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Божидар Василев не е изпълнил служебните си задължения и без да е спазена разписаната в закона процедура - и без задължителните становища на експерти - на 23 юли 2012 г. издал разрешение на "Видекс" АД за утилизиране на противопехотните мини, въпреки че те са били боеприпаси с експлозивно действие. Тъй като те не са били загубили способността си да детонират, е следвало да се унищожат чрез взривяване.

Източник: Прокуратура на РБ