В страната за изборите се разполагат 12 418 избирателни секции

На изборите за президент и вицепрезидент според избирателните списъци право на глас имат общо 6 834 278 души. За националния референдум в избирателните списъци са записани 6 832 288 гласоподаватели. Това стана ясно от брифинг на ЦИК вчера, пише Cross.bg. 

Общо в страната са регистрирани 12 418 избирателни секции, но цифрата може малко да се промени, след като бъдат образувани избирателните секции в лечебни заведения, социални домове и други институции за социални услуги. Очаква се в началото на самия изборен ден да бъде ясен точният им брой. 

Машинно гласуване трябва да има в 500 секции в различни по големина общини в цялата страна. С машини обаче само се гласува за президент и вицепрезидент, като този път обаче гласуването е реално, а не експериментално. Машините имат преносима памет - данните са криптирани и отиват директно в Информационно обслужване след края на изборния ден.

За нормалното провеждане на машинното гласуване по препоръка на експерти ще бъдат осигурени 150 технически лица в цялата страна, които няма да стоят в секциите, а в сградите на училищата, където се провеждат избори. Те ще осигуряват помощ, ако такава бъде поискана от секционните комисии.

Освен това ще бъде осигурена и подмяна на машината при евентуална неизправност. Резервните машини са над 10% - или 70 броя.

Гласуване в чужбина

На изборите за президент и в националния референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г., българите зад граница могат да гласуват в избрана от тях секция в страната на пребиваване в изборния ден, независимо дали са подали предварително заявление за гласуване. Неподалите заявление за гласуване се вписват допълнително в избирателния списък.

Преди да гласуват, избирателите попълват декларации по образец, отделно за изборите за президент и вицепрезидент и отделно за референдума, в зависимост от своето намерение.

За да гласува, избирателят представя оригинален документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта - само за военнослужещите). Когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той може да гласува, само ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на РБ, че е подал заявление за нов документ за самоличност.

Право да гласуват в президентските избори имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Тези условия важат и за правото на гласуване в националния референдум, като допълнително е уточнено, че трябва да имат постоянен адрес в България към 8 август 2016 г.

Изборният ден започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.

Източник: Cross.bg