В цяла Европа от развлечения и питие с приятели се лишават най-вече работещите, а у нас и в Румъния - пенсионерите. Най-висок обаче е процентът сред младите хора в Унгария

Всеки трети българин не може да си позволи да излезе на по питие с приятели или близки поне веднъж месечно. По този показател в ЕС страната ни е в дъното на класацията, изпреварвайки само Румъния и Унгария, където процентът е над 35, сочат обобщени данни на Евростат от 2014 г.

Средно за общността вечерята навън е недостъпна по финансови причини за 13% от населението над 13-годишна възраст, а развлеченията са лукс за всеки шести европеец, или 17,8%.

Като цяло в ЕС по-засегнати от тези ограничения са работещите хора на възраст 25-64 години. Младите хора между 16 и 24 години си позволяват да излизат по-често от вкъщи, както и пенсионерите (над 65 години) - едва 13,5% от тях се лишават от културен и социален живот.

У нас обаче тенденцията е тъкмо обратната - при среден показател у нас 30%, от питие с приятели се лишават 26,3% от най-младите, 28,4% на възраст 25-64 години и 35,4% от хората над 65. За сравнение - при пенсионерите в Румъния този процент е 43%, а в Унгария най-засегнати от подобни ограничения в семейния бюджет са младите хора.

Непосредствено след нас се нареждат Гърция (20,7%), Малта (19,2%), Ирландия (18,4) и Литва (17,4%)

В другия край на скалата са жителите на страни с висок стандарт, които не се лишават от социални контакти и развлечения: Швеция с под 1% във всички възрастови групи, Финландия (1,5%), Дания (3,2%), Холандия (3,3%), Чехия (3,4%) и Люксембург (4,1%).

Докладът на Евростат за материалните лишения, които са съпътствали европейските домакинства през 2014 г., сочи още, че 37,5% от българите не са можели да заделят пари за прекарване на свободното си време. По този показател пред нас е само Румъния, където над 56% от населението не са имали средства за отдих и почивка, а веднага след нас са Литва (35%) и Унгария (32,4%).

Отново в повечето държави от ЕС са засегнати предимно работещите - с изключение на Дания, Ирландия и Великобритания, където този дял е най-висок при младите хора, и Естония, Румъния и Латвия, където старите хора са най-засегнати. 

С под 5% жители, които се лишават от редовно прекарване на свободното време, на противоположния полюс са Финландия (3,2%),  Люксембург (4%) и Швеция (4,2%).

Източник: Евростат