Срокът на програмата, финансираща личните асистенти, изтича до края на месеца

Още този месец без личните си асистенти ще останат над 13 хил. души с увреждания. Те са били назначени по проект финансиран от Европейския съюз.

Без пари до април

Личните асистенти предлагат ежедневна грижа на хората в нужда. Срокът на програмата обаче изтече. Това означава сериозен проблем, тъй като за голяма част от хората с увреждания личните асистенти са единственият начин да оцеляват, съобщава Нова телевизия.

Нови средства по програмата се очаква да има чак през април. По този начин личните асистенти биха останали без заплати за три месеца.

Правителството обеща да осигури 17 млн. лв., с които да покрие тези разходи, но все още парите не са одобрени и ситуацията продължава да е под въпрос. От социалното министерство успокояват засегнатите, че държавата вече е предвидила пари за заплати до април.

"Ангажиментите са поети на много високо ниво и аз дори не се замислям, че може да не се приеме", заяви Огнян Христов от Агенцията за социално подпомагане.

Изместване на фокуса

Същевременно според организации на хора с увреждания мярката не е правилна, защото във фокуса ѝ не са хората с увреждания, а безработните.

"Ужасно обидно е, че хората с увреждания пак са поставени в подчинена роля, те са просто едни ползватели на услуга, когато понякога е тяхната услуга, но не винаги", заявява Капка Панайотова от Центъра за независим живот.

Друг проблем е, че от началото на тази година за личен асистент могат да кандидатстват само хора, в чийто семейства месечният доход да не надвишава линията на бедност. Или иначе казано 286 лева на човек.