На основание на Закона за кредитните институции и на Закона за Българската народна банка Управителният съвет на БНБ отне лиценза за извършване на банкова дейност на "Корпоративна търговска банка" АД, съобщи Централната банка

Съгласно това решение УС на БНБ отнема лиценза за извършване на банкова дейност и на основание Закона за банковата несъстоятелност ще бъде подадено искане до компетентния съд за откриване на производство по несъстоятелност на Корпоративна търговска банка, информира Novini.bg

Фондът за гарантиране на влоговете в банките трябва да бъде уведомен за подаденото искане до компетентния съд с цел извършване на подготвителни действия за назначаване на синдик. 

До назначаването на синдик, квесторите на КТБ Станислав Лютов и Елена Здравкова Костадинчев ще продължат да упражняват правомощията си, предвижда БНБ. 

Според Закона за кредитните институции БНБ задължително отнема издадения лиценз на банката поради неплатежоспособност, когато установи, че собственият й капитал е отрицателна величина, посочва Централната банка. 

На 4 ноември квесторите на КТБ са внесли в БНБ финансовите и надзорни отчети към 30 септември, с които се установява отрицателна стойност на собствения капитал на КТБ, в размер на минус 3 745 313 лв., както и че банката не отговаря на капиталовите изисквания, съгласно регламента на ЕС. 

Квесторите са уведомили БНБ, че след датата на поставянето на банката под специален надзор до 31 октомври 2014 г. включително в КТБ са постъпили уведомления за прехвърлени вземания по договори за цесия на обща стойност 1 183 714 лв., а волеизявленията за прихващане са на стойност 779 055 лв. 

Дори всички уведомления за цесии и прихващания да бъдат отразени в счетоводните регистри на банката, финансовият резултат на КТБ би се подобрил само с 161 468 лв. и отново би бил отрицателна величина, съобщава БНБ. 

Описвайки мотивите за взетото решение БНБ припомня, че КТБ е поставена под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност за срок от три месеца и че на 25 юни е възложена проверка на активите на КТБ, извършена от "Делойт одит", "Ърнст енд Янг Одит" и "Афа". 

Тя е показала липса на информация за 3,5 млрд. лв. от общ кредитен портфейл в размер на 5,4 млрд., поради което с решение на БНБ от 31 юли 2014 г. на квесторите на КТБ е възложено да сключат допълнителни договори с одиторските фирми за цялостна оценка на активите. 

На 16 септември срокът на специален надзор бе удължен до 20 ноември, припомня БНБ. На 20 октомври внесените в БНБ одиторските доклади показват, че на база оценка на отчетените по регистрите на банката към 30 юни 2014 г. активи и банкови гаранции има необходимост от обезценки на активи на КТБ в общ размер на 4 222 млн. лв. 

Констатации от извършената надзорна инспекция в КТБ, както и изводите от одиторските доклади, показват, че в банката е имало порочни банкови и бизнес практики, като и че са представяли неверни и подвеждащи финансови и надзорни отчети. 

БНБ припомня още, че е предоставила на МФ и Народното събрание полученото писмо от консорциума, съставен от ЕPIC, Фонда на Генералния държавен резерв на Султаната на Оман и Gemcorp, за реорганизиране на КТБ. 

Във връзка със съдържащото се в писмото искане за държавна помощ в размер на до 2,3 млрд. лева от министъра на финансите в качеството му на компетентен орган по Закона за държавните помощи беше поискано становище, но към днешна дата отговор не е получен, посочва БНБ. 

Централната банка цитира европейското законодателство, според което държавна помощ в ЕС се предоставя единствено на платежоспособни и икономически жизнеспособни банки.

Виж още: БНБ: КТБ е саботирала сама себе си