България е изнесла стоки за 12,6 млрд. лева към ЕС. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 72,3% от износа за държавите - членки на ЕС

С 2,8% се е увеличил износът на България към страни от ЕС в първата половина на годината, сравнено същия период на 2013 г., сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

За първата половина на годината външнотърговското салдо на България с ЕС е отрицателно и е на стойност 2,3 млрд. лв.

Виж още: Най-бедни и най-нещастни сме в ЕС

За периода януари-юни вносът от ЕС се увеличава с 3,6% и достига 14,9 млрд. лв. Най-голям е обемът на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

Най-голям ръст при износа има в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (41,3%). Най-голям спад се наблюдава в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (21,3%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (21%).

При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (11,6%) е отчетено в сектор "Разнообразни готови продукти, н.д.", а най-голямо намаление (13,4%) се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)".

Виж още: Русия спира вноса на български стоки за година

Износът извън ЕС е намалял с 12% и е в размер на 8,9 млрд. лв.

Намалява и вносът - с 6,4% за първите шест месеца на годината. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юли 2014 г. е отрицателно и е на стойност 2,1 млрд. лeвa.

Извън Европейския съюз основните търговски партньори на България са Турция, Сингапур, Русия, Китай, Македония и Сърбия. Тези страни формират 54% от износа на България за трети страни.