През юли тази година посещенията на чужденци в България са с 4.9% над нивото от юли 2013 г., показват данните на Националния статистически институт

Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел - с 54%, и с други цели - с 27,5%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11,9%, пише Fakti.bg.

От общия брой чужденци, посетили България през юли, дeлът на гражданите от Европейския съюз е 61,6%, като в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 3,6%.

Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Холандия - с 35,8%, Германия - с 25,6%, Испания - с 21,1%, Белгия - с 19,7%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Дания - с 34,7%, Обединеното кралство - с 28,2%, Унгария - с 22,6%, Франция - със 17,2%.

Увеличават се посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 4,0%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Турция - със 17,3%.

През юли преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 52,2%, следвани от посещенията с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 37,0%, и със служебна цел - 10,8%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 90% от всички посещения на граждани от Руската федерация, 81,3% - от бившата югославска република Македония, и 80,2% - от Украйна, а с други цели са 81,7% от посещенията на граждани от Турция.

Пътуванията на български граждани в чужбина през юли са 453 800, или с 1,8% над регистрираните през юли 2013 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Обединеното кралство - с 67,7%, Германия - с 36,9%, Чешката република - с 16,3%, Австрия - с 15,3%, Руската федерация - с 15,2%, Турция - със 7,1%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Италия - с 24%, Франция - с 24%, Гърция - с 14,9%, Испания - с 10,5%, бившата югославска република Македония - със 7,9%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 47,3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 32,4%, и със служебна цел - 20,3%. 

В сравнение с юли 2013 г. сe регистрира увеличение при пътуванията със служебна цел - с 24,2%, намаление при тези за почивка и екскурзия - с 6,2%, а пътуванията с други цели се запазват приблизително на същото ниво.

През юли с други цели са били 75,9% от пътуванията към Сърбия, 52.2% - към Гърция, и 50% - към Турция. Пътуванията към Руската федерация със служебна цел са 50,8%, а тези към Португалия и Италия с цел почивка или екскурзия са съответно 54 и 47% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни.