Премиерът заръча отново на министрите да проявяват безкомпромисност в проверките на обществените поръчки

Министър-председателят Бойко Борисов възложи на министрите на вътрешните работи и на отбраната да организират провеждането на съвместно учение в граничните райони, подложени на най-силен миграционен натиск, за да координират действията си за противодействието му.

Мярката е необходима след последните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, с които беше създадена възможност въоръжените сили да участват в охраната на държавните граници.

Премиерът Бойко Борисов нареди също на министрите да си проверяват безкомпромисно обществените поръчки. 

Ето го и текстът на стенограмата:

"Точка 14

Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на националната отбрана на Република Полша, Министерството на националната отбрана на Румъния и Върховния щаб на съюзническите сили на Европа (SHAPE) относно щабните елементи за интегриране на силите на НАТО (NFIU)

БОЙКО БОРИСОВ: Приема се.
***
В този ред на мисли, министърът има подкрепата ми по спирането на тези поръчки за автомобилите. Радвам се, че си оглеждате министерствата, защото може и да се правят от администрациите тези поръчки, но накрая всичко се връща при вас и при нас. Безкомпромисно проверявайте, може ли да се направи по-добре - да се прави по-добре.

Освен това, с министъра на вътрешните работи, на отбраната, планирайте и, според мен, днес-утре е хубаво да направите съвместно учение долу по границите с Гърция и Република Македония. Във вътрешността се подготвят, но при тези събития, които наблюдавам долу… Както се казва, докато излезе стенограмата, може да обявите... Едно време бяха "Места", "Тунджа", не знам сега как сте ги кръстили ученията...

НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ: Планирано е.

БОЙКО БОРИСОВ: Щом е планирано, вдигнете ги по тревога, хем да ги видите как действат в такива условия, хем да видите как ще се стиковат с граничарите, как - вие двамата. Използвайте тези почивни дни, защото за бежанците не са почивни дните. Населението, особено надолу по Петрич, по Сандански вече е настръхнало. Чуйте се с кметовете, с областния управител, съберете ги всичките и ги проверете като структури и единици как действат. 

Външния министър включете, защото с Гърция имаме реадмисия. Сиреч - тези, които влязат нелегално, извън КПП-ата (това сме го заявили като позиция в Брюксел с външния министър, не е някаква новост) имаме право и споразумение да ги върнем и на Гърция, а и на Турция. Не можем да не им изкажем нашата благодарност, заявили са, включително и Турция, въпреки липсата на споразумение...

ДАНИЕЛ МИТОВ: Има едно от 1967 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Прекрасно. Щом сте открили от 1967 г. споразумение, можем да връщаме и за Турция. Така че, максимално да успокоим хората, но в същото време да сме ние самите уверени, че силите и средствата са ни в готовност и хората да усетят и сигурност.

Финансовият министър по тези теми да бъде в готовност - където трябва нещо, да се помогне. Ако влязат, докато ги върнем, да имаме готовност да ги държим на едно място, да не се разпръснат. Но, днес-утре, използвайте времето и го направете! Защото виждате, те си ходят вече с фотографи, с телевизии, с адвокати, с неправителствени организации и в един момент ще излязат виновни държавите, които се опитват да си запазят териториите от нарушението на закона. Ние не трябва да сме в това положение.

Разбира се, не съм и за политиката, която води Орбан - да затваря самостоятелно всички граници, независимо, че сме в прекрасни отношения. Но народът иска да е сигурен, че сме направили всичко по тази тема и сме там. Така че, след като свършим, останете, използвайте тримата времето и го координирайте, планирайте. Празниците са добро време за такива мероприятия. Така че - действайте!"